Tobaksbolagen skiljer sig från alla andra tillverkare av konsumtionsvaror genom att deras produkter dödar hälften av användarna i förtid. Allt fler rapporter om de dödliga hälsoeffekterna har lett till att land efter land stiftar lagar och vidtar andra åtgärder för att minska tobaksbruket och förbättra folkhälsan. Sedan 2005 får de ansträngningarna stöd av WHOs ramkonvention för tobakskontroll, som 176 länder ratificerat fram till hösten 2012.

Trots att riskerna är så välkända och nära sex miljoner människor årligen dör i sjukdomar orsakade av tobaksrök satsar tobaksbolagen hänsynslöst väldiga resurser världen runt för att underminera Tobakskonventionen och stoppa, försvaga eller försena lagar som kan minska tobaksbruket. Tobaksindustrin säljer cigaretter för motsvarande 1 198 miljarder svenska kronor varje år. Deras enda intresse är att maximera vinsterna trots att de i ett halvt sekel känt till att deras produkter dödar miljontals människor. Det är tobaksbolagen som dödar, inte de människor som använder deras tobak.

De internationella tobaksbolagen har utvecklat en rad strategier för att försöka vidmakthålla det globala tobaksbruket. Tankesmedjan Tobaksfakta har producerat skriftenDödligt inflytande – om tobaksindustrins sista stridför att sprida kunskap om tobaksbolagens metoder. Skriften belyser hur tobak numera marknadsförs till konsumenterna och hur industrin går till väga för att hindra samhällsåtgärder mot tobaksbruket och samtidigt försöka förbättra sitt rykte. Skriften är ett exempel på den information om tobaksindustrins arbetsmetoder som Tobakskonventionens parter har förbundit sig att göra enligt artikel 12.

Här kan skriften beställas och laddas ned.

Läs vidare