Sedan i maj i år gör också en särskild lag kraftfulla bildvarningar på cigarettpaketen obligatoriska,

Från 1 juni är det helt rökfritt i alla typer av lokaler för undervisning, sjukvård, kultur och sport. Det samma gäller för alla regeringsbyggnader, hissar och trappuppgångar i flerfamiljshus och för alla offentliga lekplatser och badstränder.

Tobaksförsäljning förbjuds närmare än 100 meter till lokaler av det nämnda slaget, och helt och hållet på flygplatser och vid andra resecentra. Taxfree-försäljning är undantagen.

Vid hållplatser gäller en rökfri zon på tio meter.

2014 utsträcks rökförbudet till alla arbetsplatser inomhus, inklusive restauranger, barer och kaféer och hotell samt till butiker och gallerior, kollektiva transporter, terminaler och hamnar.

De för Ryssland typiska tobakskioskerna förbjuds liksom internetförsäljning av tobak. Nya regler för reklam och marknadsföring införs. I de restriktionerna ingår exponeringsförbud för tobak på säljställen. Kunderna får nöja sig med prislistor utan logotyper, All sponsring och gratisprover av tobak förbjuds.

Från 2015 införs minimipriser på cigaretter samtidigt som skatten höjs med 50 procent. Det innebär en något mer än fyrdubbel höjning av cigarettpriset.

Tv-program och filmer får inte visa bilder på tobaksprodukter eller rökscener, i varje fall inte utan att de kombineras med en varning för tobak.

All kommunikation mellan tobaksbolag och företrädare för regering och myndigheter måste vara offentlig och publiceras på internet. Tobaksproduktionen ställs under statlig kontroll och reglering.

Ett lagtillägg förbereds som gäller böter för överträdelser av tobakslagen, som troligen godkänns av Duman den 14 juli.

I Ryssland röker 40 procent av den vuxna befolkningen och 400 000 ryssar dör av tobak varje år.

Varningstexten på det ryska cigarettpaketet betyder ”En långsam och smärtfylld död”.

Läs vidare