En viktig förändring är att visionen om att på sikt nå ett tobaksfritt samhälle skrivits in i lagen. I övrigt syftar förändringarna främst till att förebygga tobaksdebut bland barn och unga samt att stärka skyddet mot passiv rökning.

En av de nya bestämmelserna slår fast att barn har rätt till rökfri miljö. Det blir också förbjudet att sälja förpackningar med färre än 20 cigaretter.

En annan förändring är att e-cigaretter och andra produkter som är surrogat för tobaksprodukter från 1 juli omfattas av samma bestämmelser som tobaksvaror. Det betyder att 18-årsgräns, reklamförbud och förbud mot exponering på säljställen gäller även e-cigaretter.

Under 2014 och 2015 träder fler beslutade lagändringar om tobak i kraft i Norge.

Läs Helsedirektoratets information om lagändringarna.

Läs vidare