Företaget har marknadsfört sina produkter på sin webbplats, i e-postutskick och på sin Facebooksida. Domstolen har kommit fram till att marknadsföringen via e-post och på Facebook inte var tillåten, eftersom produkterna inte säljs där. Domstolen anser även att den aktuella marknadsföringen via e-post och på Facebook inte hade varit tillåten oavsett försäljningsplats, eftersom den inte kan räknas som saklig information om varan och dess egenskaper.

Prövas för första gången

Domstolen pekar ut tio punkter där företagets marknadsföring bryter mot lagen om tobak och liknande produkter.

Det är första gången som domstolen prövar marknadsföring av e-cigaretter på webben och i sociala medier. Domen tydliggör att på nätet är det bara tillåtet att tillhandahålla e-cigaretter, ingen marknadsföring i övrigt är tillåten.

– Vi är nöjda med att domstolen nu klargjort vad som gäller för marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, säger Ida Nyström, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

– Det är viktigt att företagen håller sig till saklig produktinformation och inte lockar med rea eller gör reklam som för tankarna till miljö och natur, säger hon.

Vite på en halv miljon kronor

Företaget ansåg att marknadsföringen borde vara tillåten i företagets egna kanaler dit konsumenterna sökt sig på eget initiativ, men det höll inte domstolen med om.

Domen är förknippad med ett vite på en halv miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot domen.

Här hittar du mer information om domen.

Läs vidare