Exponeringsförbud skyddar barn
Exponering av tobaksprodukter på säljställen är – vid sidan av själva förpackningsutformningen – industrins främsta marknadsföringskanal.

Ett exponeringsförbud är därför en effektiv åtgärd för att skydda barn mot att börja använda tobak och underlätta för tobaksanvändare som försöker sluta.

Tobaksindustrin och dess allierade gör sitt yttersta för att motarbeta ett exponeringsförbud – politikerna måste ha modet att stå emot kortsiktiga vinstintressen och värna barnen.

Tobak utom synhåll
Allt fler länder lagstiftar, med stöd av WHO:s tobakskonvention, om att tobaksprodukter inte får exponeras i butikerna där de säljs. Island, Norge och Finland hör till de länder som infört sådan lagstiftning. Tobaksvarorna finns att köpa för dem som frågar efter dem men förvaras utom synhåll för kunderna, till exempel i skåp eller lådor. Det finns heller inga skyltar, dekaler eller annat som gör reklam för tobak i affären.

Det är detta som kallas för exponeringsförbud för tobak och som forskningen visar har god effekt mot rökningen bland unga. År 2016 publicerade till exempel en forskargrupp i Nya Zeeland en metastudie om exponeringsförbud som visar att barn som frekvent ser tobaksvaror i butiker har 1,6 högre risk att testa rökning och 1,3 högre risk att börja röka regelbundet än dem som mer sällan utsätts för tobaksskyltning. Andra studier visar att exponeringsförbud också leder till färre återfall bland dem som försöker sluta röka.

Utredning föreslår exponeringsförbud
I Sverige är ett exponeringsförbud aktuellt tack vare utredningen En översyn av tobakslagen som i sitt slutbetänkande föreslog att exponering av tobaksvaror på säljställen förbjuds. Utredningen refererade till WHO:s riktlinjer om att synlig tobak i butikerna i sig är reklam och ett effektivt sätt för tobaksbolagen att marknadsföra tobak. Även Kommissionen för jämlik hälsa rekommenderar i sitt slutbetänkande exponeringsförbud för tobak.

Rökningen skördar 12 000 liv varje år i Sverige. Rökningen bidrar också starkt till att hälsoklyftorna i vårt land växer. Ett exponeringsförbud kan bidra till att minska klyftorna, skydda våra barn och rädda tusentals liv. Det är dags nu.

Ewy Thörnqvist och Göran Boëthius, generalsekreterare respektive ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Ovanstående debattartikel är även publicerad på Altinget.se

Läs vidare