De framhåller att rökning varje år dödar 12 000 personer i Sverige.

”Tobaksreklam är av sådana skäl förbjuden men industrin har hittat ett listigt sätt att kringgå detta. I många butiker finns tobaksprodukter väl synliga. Det är som gjort för att locka ex-rökare till återfall samt skapa intresse för tobak bland unga.”

Debattskribenterna konstaterar att det finns gott forskningsstöd för att exponeringsförbud för tobaksvaror är särskilt effektivt när det gäller att minska unga människors intresse för tobak:

”Världshälsoorganisationen WHO konstaterar i en rapport från i år att exponeringsförbud för tobaksvaror har särskilt stor effekt på unga människors konsumtion och experiment med tobak. En rad forskningsstudier visar att unga som ofta ser tobaksprodukter i affärer blir rökare i större utsträckning. WHO framhåller även en studie i 130 länder som visar att exponeringsförbud har en tydlig koppling till minskat experimenterande med cigaretter bland unga. En annan undersökning visade att exponeringsförbud ledde till mindre dagligrökning bland unga.”

Läs vidare