Ingen illegal tobak beslagtogs.

– Vi är positivt överraskade avatt inget av dagens besök ledde till anmälan om brott. Detta talarsamtidigt föratt de gemensamma åtgärder som hittills vidtagits kring tobakstillsynen i Lundhar haft avsedd effekt, kommenterar närpolischef Jörgen Nilsson.

I två butiker saknades dock skyltning om 18-årsgräns, vilket är en brist som kommer att följas upp av kommunen.

-Dagens tillsyn visar att vi är på god väg mot målet att få bort den illegala tobaken från Lund, säger kommunens tillståndschef Annika Landfors.

I projektet ingår att ca 40 av de 60 polismän som arbetar ute på stan och i byarna kring Lund ska utbildas, och göra tillsyn när de är ute på fältet.

Så småningom ska länsstyrelsen sprida erfarenheterna från Lundaprojektet till övriga kommuner i Skåne.

Läs en artikel i Sydsvenskan om tillsynsraiden i Lunds tobaksaffärer!

Läs vidare