Den nya reklamlagen i Kina har antagits av folkkongressen. Lagen förbjuder tobaksreklam i massmedier, på offentliga platser och på kollektiva färdmedel. Även indirekt tobaksreklam – där tobaksprodukter och deras varumärken används i reklam för andra typer av produkter och tjänster – förbjuds. Dock finns inget förbud mot tobaksreklam på försäljningsställen, något som kritisrats av bland andra världshälsoorganisationen WHO.

– Alla former av marknadsföring av tobak bör förbjudas. Det ingår i landets förpliktelser enligt den internationella tobakskonventionen som Kina ratificerade 2005, säger Angela Pratt, chef för organisationen Tobacco Free Initiative ´s Kinakontor, i ett pressuttalande.

Syftet med det nya reklamförbudet är att minska tobaksanvändningen i ett land där över 300 miljoner människor röker och ytterligare 740 miljoner är utsatta för passiv rökning. Även andra skärpningar av tobakslagarna diskuteras, men motståndet från Kinas statliga tobaksmonopol är starkt.

Läs vidare