Klassificeringen skulle innebära det ”tobaksfria” snuset lyder under samma marknadsföringsrestriktioner som cigaretter och andra tobaksprodukter. Läs mer här

Läs vidare