– E-cigaretter innehåller nikotin och andra skadliga kemikalier och nikotinet i dem är lika beroendeframkallande som nikotinet i vanliga cigaretter, säger Ron Chapman, chef för California Department of Public Health.

– Jag råder kalifornenborna att inte använda e-cigaretter och att hålla dem undan från barn i alla åldrar.

Ron Chapman gjorde dessa uttalanden i samband med att hans myndighet i veckan släppte rapporten E-Cigarettes:A Community Health Threat. I rapporten lyfter California Department of Public Health fram riskerna med att e-cigaretterna skapar beroende och orsakar nikotinförgiftningar bland barn. Myndigheten bedömer att den ökande användningen av e-cigaretter hotar att rasera delstatens långvariga och framgångsrika arbete för att minska tobaksanvändningen.

Vätskeampullerna till e-cigaretter innehåller vanligen nikotin och säljs med en uppsjö av olika smaker av godis, frukt och alkohol. Mellan 2011 och 2013 ökade annonseringen för e-cigaretter, enligt rapporten, med 1 200 procent. Marknadsföringen vänder sig i många fall tydligt till unga människor. Många studier visar också att e-cigaretterna attraherar barn och tonåringar. Bland tonåringar i USA har det blivit vanligare att använda e-cigaretter än att röka vanliga cigaretter. I rapporten framhåller den kaliforniska folkhälsomyndigheten att e-cigarettanvändningen är ett direkt hälsohot mot den unga kalifornienborna på flera sätt:

  • Att använda nikotin under uppväxten kan skada hjärnans utveckling.
  • Ångan från e-cigaretter innehåller åtminstone tio kemikalier som kan orsaka cancer samt missbildningar och andra skador som har med fruktsamhet och graviditet att göra.

En annan allvarlig hälsofara med e-cigaretterna är, skriver myndigheten, att de orsakar förgiftningsolyckor. Både barn och vuxna kan få i sig nikotinvätska till e-cigaretter av misstag. Den höga nikotinkoncentrationen gör att mycket allvarliga förgiftningar kan inträffa. Från 2012 till 2014 ökade e-cigarettförgiftningarna i Kalifornien från 19 till 243 per år. I över 60 procent av fallen är det barn under 6 år som förgiftas.

I Sverige klassas e-cigaretter med nikotin som läkemedel, men får trots det säljas utan läkemedelsgodkännande i väntan på ett rättsligt avgörande. Samtidigt ska en utredning bland annat föreslå hur e-cigaretter ska regleras i vårt land när EU:s nya tobaksproduktdirektiv genomförs, senast i maj 2016. Ett delbetänkande från utredningen väntas i nästa vecka.

I det här diagrammet illustreras ökningen av e-cigarettförgiftningar i Kalifornien.

Här kan du ladda ned rapporten från den kaliforniska hälsomyndigheten.

I Sverige inträffade ett 50-tal förgiftningstillbud med e-cigaretter under förra året.

Läs vidare