Om direktivet genomförs sparar de 27 EU-länderna miljarder på att färre människor behöver sjukvård och att produktionsbortfallet minskar tack vare ökad närvaro av arbetskraft. Hundratusentals liv skulle räddas.

Han säger sig vara övertygad om att det som hänt är orkestrerat av tobaksindustrin. Som svar på intervjuarens uppgift att den person som lett utredningen i EUs antikorruptionsmyndighet uttryckt uppfattningen att direktivets förslag om större varningsbilder skulle underlätta handeln med illegala cigaretter sa Dalli att det var ett indicium som borde utredas. Påståendet är nämligen ett av tobaksbolagens stående argument mot större varningsbilder och neutrala förpackningar.

Dalli säger också att det vore självmord att föreslå ett hävt exportförbud för det svenska snuset, eftersom frågan slutgiltigt avgjorts i EU-domstolen. Dessutom skulle snuset, liksom andra rökfria produkter som tobaksbolagen nu uppfinner, locka barn och ungdomar att börja använda tobak och bli beroende av nikotin.

Det samma gäller de smaktillsatser som förbjuds enligt direktivet, t ex choklad, jordgubbar och smultron. Skälet att förbjuda dem är att de tillsätts för att locka barn och unga att börja använda tobak. Däremot förbjuds inte någon av de ingredienser som är nödvändiga för tillverkningen av olika tobakssorter.

Dalli fortsätter att förneka någon som helst kännedom om de mutkontakter som förekommit.

Lyssna på hela intervjun

Läs vidare