Han var en av talarna, som i övrigt bland annat bestod av representanter för finansinstitut, FN-organisationer och aktivister.

Det var Tobacco Free Portfolios som arrangerade evenemanget, med över 1000 personer från hela världen i publiken, tillsammans med United Nations Environment Programme Finance Initiative. UNEP FI är ett partnerskap mellan UNEP (United Nations Environment Programme) och den globala finanssektorn för att få den senare att satsa på hållbara investeringar. UNEP FI samarbetar med över 300 banker, försäkringsbolag och investerare.

WHO-chefen Tedros Ghebreyesus inledde webbinariet med det faktum att åtta miljoner människor varje år dör i förtid av tobaksrelaterade sjukdomar.

–Det är en person var fjärde sekund. Orden hållbar och tobak hör inte hemma i samma mening, sa han.

En annan paneldeltagare var danska Inger Andersen, som är chef för FN-organet UNEP sedan 2019. I sitt inlägg tog hon upp tobaksindustrins miljöpåverkan, som hon sa ofta förbises när man pratar om tobaksindustrin. Bland annat sa hon att tobaksindustrin utarmar ekosystem och jordar, och att den varje år står för fem–sex procent av den globala avskogningen.

Hon tog också upp FN:s globala hållbarhetsmål, som bland annat innebär att fattigdomen ska utrotas. Detta står i bjärt kontrast till tobaksodlarnas beroende av en ohållbar gröda för sitt uppehälle. Att bryta detta beroende och hitta andra grödor för sin försörjning kan de inte göra själva, utan där måste regeringar och andra organisationer som till exempel FN bidra, sa hon.

Hon talade också om det avfall som tobaksbruket genererar med bland annat fimpar som bidrar till plastförorenade vattendrag och hav.

– Vi genomför kampanjer på att sluta använda sugrör, men låt oss se till att vi inte förbiser den plast som kommer från cigarettfimpar, sa hon.

 Sex bolag står för 80 procent av tobaksprodukterna

Dina Mired, prinsessa från Jordanien, ordförande för Union for International Cancer Control och global ambassadör för Tobacco Free Portfolios, tog i sitt tal upp att en tredjedel av de sjukdomar som kan förebyggas kommer från en enda produkt – tobaken – och att sex tobaksbolag står för 80 procent av världens tobaksprodukter.

–Varför i hela världen ska vi stödja dessa bolag som bara erbjuder flersiffrig negativ avkastning tillbaka? Varför ska vi investera i dem eller finansiera dem? frågade hon.

Hon hyllade Tobacco Free Portfolios arbete med att få världens finansförvaltare att avstå från att investera i tobaksindustrin.

–Tack för att ni arbetar så hårt för att svälta tobaksindustrin på de medel som de använder för att döda oss med, sa hon.

”Ser inte bra ut för tobaksindustrin”

Den brittiska pensionsförvaltaren Nest beslutade i juni 2019 att sluta investera i tobak. Mark Fawcett, investeringschef, svarade på frågan varför företaget tog detta beslut.

–Vi har varit bekymrade över barnarbetet i leverantörskedjan och tobaksindustrins miljöpåverkan. Ur ett förvaltarperspektiv är det viktigt att se vilka konsekvenser investeringen får, och det ser inte bra ut framöver för tobaksindustrin: rökningen går ner, det blir fler regleringar, övergången till e-cigaretter är inte livskraftig. Vi beslöt att dra oss ur medan vi hade chansen, sa han.

”Kraften i våra investerade pengar”

Richard Curtis, regissör som bland annat har gjort filmerna Notting hill, Bridget Jones dagbok och Love actually, är en av grundarna till den brittiska organisationen Make My Money Matter som lyfter frågan om hur de brittiska arbetstagarnas pensioner förvaltas och om de bidrar till att göra något gott för människor och planeten. Han berättade om hur hans syn på vilka metoder som fungerar bäst för att förbättra världen har ändrats över tid.

–När jag var ung trodde jag att det bästa sättet att förbättra folks liv var att ge pengar till välgörenhet så jag satte upp välgörenhetsorganisation. Sen gick jag över till att tycka att det bästa var att få regeringar att göra rätt sak och då blev jag involverad i Live Aid och Make poverty history-kampanjen. Men nuförtiden handlar frågan om det egna beteendet. Vad kan jag göra i mitt eget liv för att förbättra världen? Det är de frågor mina 20-åriga barn brottas med. Plötsligt handlar det om de personliga valen, vilken mat de köper, plasten de inte köper, kläderna ska vara etiskt tillverkade och så vidare, sa han.

–Nästa stora aha-upplevelse kommer att vara kraften i våra investerade pengar. Precis som man nu tittar på sitt ekologiska fotavtryck kommer man att börja titta på sitt finansiella fotavtryck.

Men innan denna aha-upplevelse blir verklighet krävs en stor pedagogisk insats.

–De flesta vet inte ens att deras pensioner investeras. När det går upp för dem att de har alla dessa pengar som kan arbeta för att förbättra världen kommer de att fråga sig om pengarna kan bidra till att stoppa tobaksindustrin, stoppa vapenhandel, pornografi och så vidare. Sen kommer de att fråga sig om pengarna kan investeras i det som de faktiskt tror på, som förnybar energi, bostäder som folk har råd med, vård, hållbar mat. Den generation som kommer nu kommer att kräva pensioner som de kan vara stolta över och etisk bankverksamhet. I Make My Money Matter-rörelsen, som jag hoppas sprider sig över världen, arbetar vi för att öka andelen investeringar i hållbara verksamheter, sa han.

Skandia en av de första

Skandia var en av de första att underteckna Tobacco Free Portfolios förbindelse att avstå från att investera i tobaksindustrin. Lars-Göran Orrewall, kapitalförvaltningschef, var enda svensk bland talarna på webbinariet.

–Vi är stolta över att vi var ett av de första företagen att skriva under och på så sätt inspirera andra att också bli tobaksfria. 1997 beslutade vi att sluta investera i tobaksindustrin. Vid den tiden var beslutet kontroversiellt.

–Som ett liv- och försäkringsbolag som har funnits i 165 år har vi ett långsiktigt perspektiv i våra investeringar, och med det följer också att långsiktigt ansvar. Vi strävar alltid efter att investera på ett hållbart sätt och bidra till samhället på ett ansvarsfullt sätt.

”Det självklara valet”

Även den norska finans- och försäkringskoncernen Storebrand var tidigt ute med att avstå från investeringar i tobaksindustrin. Koncernen ska enligt sin hållbarhetspolicy bara investera långsiktigt hållbart. Jan-Erik Saugestad är Storebrands koncerndirektör för kapitalförvaltning.

–Vi har investerat hållbart i över 25 år. Vi tror starkt på att det inte bara är rätt att göra det, utan också smart. Divestering är ett verktyg för att göra rätt, men också ett verktyg för att hantera risk. Särskilt tobak är en dödlig investering som har djupt negativa konsekvenser för folkhälsa och alla FN:s hållbarhetsmål. Vi har visat våra kunder att det är möjligt att avstå från tobak utan att kompromissa med avkastningen. Därför borde det vara det självklara valet för alla investerare att avstå tobak, sa han.

Faktaruta Tobacco Free Portfolio

En australiensisk organisation som arbetar för att finansinstitut ska göra sina investeringsportföljer fria från aktier från tobaksbolag.

Här är dokumentet som organisationerna ska skriva under.

Bland de svenska undertecknarna finns Skandia, Folksam, Första AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Öhman.

Läs intervjun med Mats Andersson, dåvarande chef för Fjärde AP-fonden som också sitter i Tobacco Free Portfolios styrelse, om beslutet att avstå tobak som togs 2015.

 

Läs vidare