Alla i samhället har gjort en resa som handlar om att förhålla sig till hållbarhet, säger Mats Andersson.

–Om du frågade mina förvaltare i AP-fonden år 2006 så var avkastningen det absolut viktigaste. Vi skulle enligt lag ta hänsyn till miljö och etik utan att ge avkall på avkastningen, vilket jag trodde var omöjligt.

För honom själv var ögonöppnaren mötet med tre av Tobacco Free Portfolios representanter. Det är en organisation grundad av Bronwyn King, en australiensisk cancerläkare, som framgångsrikt har arbetat för att få pensionsfonder att sluta investera i tobaksindustrin.

Som ägare i bolag är det inte så vanligt att helt avstå från investeringar så länge som man kan påverka företagens inriktning.

–Jag trodde att tobaksindustrin betalar för de skador som den orsakar samhället, men så är det inte. Jag är övertygad om att tobaksbolagen framöver kommer att få betala för de skadorna och det kommer att bli jättebelopp. Av de skälen kom jag fram till att vi skulle lämna tobaken och ju förr desto bättre. Det har också visat sig att tobaksindustrin har gått sämre än underliggande index de senaste två åren.

Det var han själv som fattade beslutet.

–Jag hade det mandatet, men jag anmälde det förstås för styrelsen och det var inga problem att övertyga dem om att det var rätt att lämna tobaken.

Inte heller marknaden reagerade.

–Initialt tror jag att många förvaltare tycker att deras huvudmål som investerare är avkastningen och det kan ske med eller utan tobak. Behöver man tobak för att nå målet är det okej, men det är det inte för mig. Problemet är att hållbarheten i min värld kräver ett långsiktigt perspektiv. Fjärde AP-fonden har även gått bättre efter det beslutet, som var det sista jag tog som chef för AP-fonden, ett beslut jag är glad över, säger han.

–Jag är fortfarande förvånad över att de andra AP-fonderna inte sålde ut sina tobaksbolag, det tycker jag är upprörande. Nyligen har dock Första och Andra AP-fonden också lämnat tobaken.

Tredje AP-fonden har inte fattat motsvarande beslut. Peter Lundkvist, chef för ägarstyrning, skriver i ett mejl till redaktionen att AP3 följer Etikrådets rekommendationer och utesluter bolag som kränker de internationella konventioner som Sverige har undertecknat men att fonden inte utesluter sektorer eller branscher. AP3 har värdepapper i tobaksbolagen. Innehavslistan finns på fondens webbplats.

Mats Andersson fattade alltså beslutet att Fjärde AP-fonden skulle lämna tobaksindustrin utifrån för honom ny information.

–Tobacco Free Portfolios representanter hade fakta som jag inte kände till. Jag är övertygad om att när andra får samma information kommer de att fatta samma beslut. Fond efter fond kommer att lämna tobaksindustrin, vilket blir en dyrare kapitalkostnad för dem som är kvar.

 

Vilka fakta var det som påverkade dig mest?

–Mitt sätt att argumentera inför styrelsen var avkastningsmotivet, men under det finns ju etiska och moraliska skäl. Vi vet ju att det handlar om en produkt som, om du använder den tillräckligt länge, tar kål på dig. Det är inte hållbart. Sen vet vi ju att de som börjar röka inte är vuxna, utan det är barn.

 

Hur tänker du om politikerna i Sverige, är de aktiva i den här frågan?

–Inte tillräckligt. Jag tycker att det är politikernas uppgift att se till att sprida kunskap om tobakens avigsidor och det kan de göra på ett mycket bättre sätt. Det handlar om att ge alla investerare och alla invånare rätt information, när fakta saknas är risken stor att man hamnar fel när beslut ska fattas. Därför är informationen viktig i den här kampen, och där tycker jag att Tobacco Free Portfolios har gjort ett otroligt bra arbete, jag är djupt imponerad, säger han.

 

Vad tänker du om snuset?

– Den svenska snusindustrin är skicklig på att föra fram budskapet om snuset som ett alternativ till cigaretter. Det handlar om grader i helvetet i min värld, det är ett enkelt beslut att sluta investera i snusindustrin också.

–Som ägare ska man engagera sig för att ändra saker som inte är bra. Men det finns en bransch där det inte fungerar och det är tobaksindustrin, för det enda sättet att engagera sig är att tala om för bolagen att de ska lägga ner verksamheten och det tror jag är svårt att göra, säger han.

Mats Andersson sitter i Tobacco Free Portfolios globala rådgivande grupp.

–Det handlar om att sprida kunskap. Det är inte hållbart att investera i en verksamhet som tar död på sina konsumenter och som lockar barn och ungdomar att börja röka. Att lämna tobaken är en no-brainer, säger han.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommenterar i ett mejl AP-fondernas beslut att sluta investera i tobaksbolag så här:

”Regeringens styr inte över AP-fondernas enskilda innehav. I AP-fondernas placeringsregler slås däremot fast att de ska investera ansvarsfullt och jag utgår från att AP-fondernas beslut i detta fall har utgått från just det regelverket.”

AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden som syftar till att bidra positivt till den långsiktiga avkastningen genom att påverka bolag genom dialog. Etikrådet kan också avråda från vissa investeringar. Till exempel rekommenderade etikrådet 2018 att AP-fonderna skulle avstå från investeringar i tre cannabisbolag.

Etikrådet har en pågående dialog med tre tobaksbolag: Atria Group/Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Brands om bland annat barnarbete.

Tobaksfakta ställer följande frågor till AP-fondernas etikråd:

  • Vad förväntar sig etikrådet av de pågående dialogerna med tobaksindustrin?
  • Kan tobak någonsin betecknas som en hållbar produkt, med tanke på de hälsomässiga, sociala, miljömässiga konsekvenserna för samhället, brukarna och odlarna?
  • Hur går investeringar i tobaksindustrin ihop med WHO:s tobakskonvention?
  • Överväger etikrådet att avråda från investeringar i tobaksbolagen?

Generalsekreterare John Howchin svarar i ett mejl:

Som alla bolag har tobaksbolagen utmaningar att hantera. Vårt engagemang handlar om att de ska hantera dem, speciellt barnarbete som är ett av Etikrådets långsiktiga fokusområden. Etikrådets mandat vad gäller produktexkludering är tydligt, produkten ska vara olaglig/ förbjuden enligt konvention.”

Göran Boëthius, opinionsbildare på Tobaksfakta, tycker att det är positivt att det går framåt men ser ändå en stor förbättringspotential när det gäller tobakskunskaperna.

–Fortfarande saknas det tyvärr verklig insikt hos politiska och finansiella ledare när det gäller att omsätta tobakskonventionen, barnkonventionen och FN:s hållbarhetsarbete i praktiken, säger han. 

 

Investering i tobak på programmet i Almedalen

Tobaksinvesteringar – programpunkt i Almedalen

Föreningen Lärare mot Tobak arrangerar under politikerveckan i Almedalen ett frukostseminarium om tobak som investering.

Tobacco – no longer a sustainable investment

Seminariet är på engelska och äger rum på Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal Furilden. 2 juli kl 8.10–9.45. Medverkar gör bland andra Mats Andersson, tidigare chef för Fjärde AP-fonden, och Rachel Melsom från Tobacco Free Portfolios.

Läs mer om seminariet 

 

 

 

Läs vidare