– En stor del av vår befolkning består av unga människor som är eller riskerar bli beroende av tobak, sa hon. Neutrala cigarettpaket som Australien beslutat införa i slutet av året är ett efterföljansvärt exempel för Indien.

Ministens uttalande kom som en kommentar till ett just publicerat policydokument från samarbetsgruppen Australisk-Indiska Institutet för tobaksprevention.

Studien redovisar resultaten av omfattande undersökningar av bl a hur effektiva neutrala förpackningar kan vara. Det visade sig framför allt att effekten av varningsbilder ökar om paketen i övrigt är neutrala utan påträngande varumärken men med en standardiserad färg som t ex brunt eller olivfärg och cigarettmärket tryckt i låg, vanlig tryckstil.

Indien är den tredje största tobaksmarknaden i världen med 275 miljoner dagligrökare varav omkring en miljon avlider varje år i tobaksrelaterade sjukdomar.

I studien rekommenderas Indien att införa neutrala förpackningar men regeringen uppmanas också att åstadkomma ett effektivare tillsynssystem och att mer kraftfullt tillämpa tobakslagarna.

En företrädare för arbetsgruppen säger till tidningen The Hindu att tobaksindustrin använder attraktiva förpackningar och aggressiv marknadsföring för att locka unga människor att börja röka. Neutrala paket och en strängare tillämpning av tobakslagarna skulle få en enorm betydelse för folkhälsan.

Källa: The Hindu, 23 juli 2012

Läs vidare