Konsumtionen av obeskattade cigaretter har minskat i Sverige. Det visar en studie som gjorts av HUI Research, på uppdrag av tobaksindustrin. Den kraftigaste minskningen av obeskattade cigaretter har skett i Gävle där polisen, tullen och skattemyndigheten har samverkat i kontroller av tobaksbranschen.

Det noteras stora geografiska skillnader – Malmö är i topp med högst andel obeskattade cigaretter och Luleå ligger längst ned på listan. Den kraftigaste minskningen av obeskattade cigaretter noteras i Gävle, från 38 procent till 7 procent. Även i Uppsala, Uddevalla, Varberg och Karlskrona har förekomsten minskat markant och andelen har sjunkit med 9, 18, 13 respektive 15 procentenheter.

De orter som haft de största ökningarna är å andra sidan Lund och Södertälje, som haft ökningar med omkring 12 respektive 7 procentenheter.

– Vår rapport visar att den totala konsumtionen av obeskattade cigaretter har minskat, däremot rör det sig fortfarande om stora skillnader i landet, säger Elin Gabrielsson, HUI research.

Den illegala tobaksmarknaden i vårt land följs även av forskaren vid Sorad, Stockholms universitet. De brukar komma fram till lägre siffror än HUI-analytikerna. Här kan du läsa om den senaste rapporten från Sorad.

Läs vidare