Förslaget kallas Proposition 29. Får det stöd av en majoritet beräknas följden bli att andelen vuxna dagligrökare i Kalifornien gradvis trappas ner från dagens 12 procent till 8,5 procent. Tobaksbolagens försäljning skulle minska med en miljard dollar om året när allt fler slutar röka. Därför pågår en intensiv kampanj från bolagens sida för att påverka opinionen och stoppa skattehöjningen.

Bolagen framträder inte själva utan verkar via olika organisationer som är emot skattehöjningar över huvud taget. Den ledande är Californians Against Out of Control Taxes and Spending.

En reklamkampanj mot höjd tobaksskatt har just startat i både tv och radio.

Bolagen har hittills satsat 21 miljoner dollar på kampanjen och väntas komma upp i närmare 70 miljoner före valet, ungefär så mycket som de satsade mot ett förslag om höjd skatt 2006. Den gången röstade en majoritet på 52 procent mot höjningen.

En färsk opinionsmätning visar att 67 procent den här gången stödjer den.

Den delstatsskatt som rökare i Kalifornien betalar för ett cigarettpaket i dag är 87 cent. Dessutom betalar de en federal skatt på en dollar, eller 1, 0066 dollar, som är densamma i hela landet. Hela den nuvarande skatten på ett cigarettpaket i Kalifornien är 1,88 dollar. Med en höjning på en dollar blir hela skatten i svenska kronor 19,37. Skatten på ett paket av de vanligaste märkena i Sverige är 38,50, med moms.

New York är den delstat som har högsta skatten i USA med 4,35 dollar medan Virginia har den lägsta med 30 cent.

En poäng med skattehöjningen i Kalifornien är att den ökade skatteinkomsten ska öronmärkas till framför allt forskning kring cancer och andra tobaksrelaterade sjukdomar. 441 miljoner dollar ska gå till sådan forskning.110 miljoner satsas på anläggningar, utrustning och andra resurser som krävs för denna forskning. 147 miljoner ska användas för utbildning om tobak och program för rökavvänjning, medan 22 miljoner ska bekosta ökad tillsyn och insatser mot tobakssmuggling.

De kaliforniska väljarna har flera gånger haft möjlighet att rösta för eller emot föreslagna åtgärder för att minska tobaksbruket. Den mest omtalade blev proposition 99 år 1988 där väljarna gav sitt stöd till breda tobakspreventiva insatser som möjliggjorde den utveckling som gjorde delstaten Kalifornien världsledande på området.

Källor: Oroville Mercury Register, California Secretary of States Office och Science, 27 april 2012.

Läs vidare