The National Bureau of Economic Research är en privat, icke vinstdrivande och partipolitiskt oibunden forskningsorganisation i USA. Den forskningsrapport som organisationen nu publicerat visar ett tydligt samband mellan tobaksskattenivåer och ungas konsumtion av tobak.

I april 2009 höjdes den federala skatten på cigaretter i USA med 0,62 dollar per paket. Under de två månaderna efter skattehöjningen minskade ungdomars rökning med minst 9,7 procent, visar studien.

Samtidigt höjdes skatten på snus med 0,93 dollar per pund. Under två månader efter höjningen minskade ungas snusande med minst 16 procent.

Resultaten baseras på data från the Monitoring the Future survey, en årlig enkät bland elever i åldrarna 13-14 år, 15-16 år och 17-18 år.

Året efter skattehöjningen ökade de federala tobaksskatteintäkterna med 147 procent.

Här kan studien laddas ned.

Läs vidare