Finska Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 2017 en arbetsgrupp som fick till uppgift att lägga fram förslag på lagändringar och andra åtgärder för ett slut på användning av tobaks- och nikotinprodukter till år 2030. Arbetsgruppen har nu kommit med sitt förslag, som har varit ute på remiss, och bland åtgärderna som föreslås finns höjd åldersgräns från 18 till 20 år, fortsatta prishöjningar, fler rökfria områden, och begränsningar av tillåten tobakskvot efter utlandsresor.

Det är idag olagligt att sälja snus och att hämta snus till andra personer i Finland och det är sedan 1995 förbjudet att sälja och tillverka snus för försäljning i Finland, men smugglingen och den olagliga handeln verkar omsätta miljonbelopp enligt en artikel i Yle, Finlands public serviceradio.

Varje regering bör skärpa lagen med jämna mellanrum

Finland har som mål att bli rökfritt, det vill säga att mindre än fem procent av befolkningen använder tobaksprodukter till år 2030. Arbetsgruppen skriver att förslagen bör införas redan i början av nästa regeringsperiod, och att varje regering bör gå igenom lagen för att skärpa den ytterligare med jämna mellanrum.

Enligt finsk statistik röker cirka 15 procent av finländarna i åldern 20–64 år dagligen. Bland ungdomar 14–20 år röker 6 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna dagligen. Rökningen minskar dock, år 2007 var det cirka en fjärdedel av ungdomarna som rökte.

Läs utförligare beskrivning av åtgärderna

Läs mer om den svarta snushandeln


Fakta

Åtgärder som föreslås:

-Fortsatta skattehöjningar på cigaretter. Ett paket kan kosta tio euro år 2024 om prishöjningarna fortsätter som de gjort de senaste åren.

-Standardiserade reklamfria tobaksförpackningar

-Alla tobaksprodukter ska beskattas likadant, även tobaksfria nikotinprodukter

-Åldersgränsen för rökning höjs från 18 till 20 år

-Fler rökfria områden, speciellt områden där barn rör sig. Lekparker och stränder är områden som föreslås bli rökfria, liksom busshållplatser och andra ställen där man väntar på kollektivtrafik och taxi.

-Ännu lättare att förbjuda rökning på balkonger och inne i lägenheter som människor äger, en enkel majoritet på årsstämman ska vara tillräcklig.

-Begränsa införseln av snus för eget bruk efter utlandsresor från ett kilo till ett hekto per dag, det vill säga cirka två dosor.

-Även cigarettimporten föreslås begränsas, från tio paket till två paket, från länder utanför EU.

-Utökat stöd att sluta röka

Några av Finlands steg mot tobaksfrihet

1980-talet
Förbud mot tobaksreklam
Rökförbud på flygplan i Norden

1995
Förbud mot att röka på offentliga platser inomhus
Åldersgränsen höjs från 16 till 18 år
Totalförbud på samtliga Finnairs flyg

2007
Rökförbud på restauranger och barer

2010
Det blir olagligt för personer under 18 år att inneha tobak
Förbud mot att förse minderåriga med tobaksprodukter, den som gör det riskerar böter eller upp till sex månaders fängelse
Handel med tobaksvaror över internet förbjuds
Begränsning till 30 burkar snus för eget bruk att ta med hem efter utlandsresa

2012
Exponeringsförbud för tobakspaket

2015
Tobaksautomater försvinner

2016
Tobakslagen skärps och blir en av de strängaste i EU
Cigarettförpackningar ska till 65 procent täckas av bilder och varningstext om hälsoriskern
E-cigaretter omfattas av samma regler som övriga tobaksprodukter
Smaksatta tobaksprodukter förbjuds, även om de mest populära tobakssmakerna som mentol, förbjuds 2020 efter en övergångsperiod
Rökning i bil förbjuds om passagerare under 15 år är med
Lättare för fastighetsägare att förbjuda rökning på balkonger

Mer att läsa om finsk tobakspolitik:

Tobakslagar förr och nu

Finland förbjuder tobak

Allt trängre för rökare i Finland

Fler förbud för rökare i Finland

Finlands tobaksstatistik

Läs vidare