ALL är den vanligaste cancersjukdomen bland barn. Även ett flertal tidigare studier har visat ett samband mellan föräldrars rökning före födseln och ALL hos barnet.

I den nu aktuella studien ingick 388 barn och ungdomar under 15 år med ALL och 868 friska jämnåriga. Båda föräldrarnas rökvanor före, under och efter graviditeten kartlades noga för samtliga deltagare.

Analysen visade att moderns rökning vid befruktningen inte tycktes spela någon roll för ALL-risken, medan en rökande pappa höjde risken. Om pappan rökte riktigt mycket, ett paket eller mer per dag, höjdes ALL-risken ännu mer, närmare bestämt med 44 procent.

En hypotes är att de giftiga ämnen i tobak skadar arvsmassan i spermier. En skadad spermie som befruktar ett ägg tar med sig DNA-skadan till barnet, som därför lättare utvecklar cancer.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att män som tanker skaffa barn starkt bör rekommenderas att inte använda tobak.

Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av undersökningen.

Läs vidare