• Om pappan rökte före befruktningen hade barnet mer än tre gånger högre risk för astma tidigt i livet än barn till rökfria pappor.
  • Ju yngre pappan var när han började röka, och ju längre tid han hade rökt, desto mer ökade barnets astmarisk.

Studien leddes av forskare vid centret för internationell hälsa på universitetet i Bergen. 24 168 föräldrar till personer i åldrarna 2-51 år fick svara på en mångd frågor om sina rökvanor under livet, om sin arbetsmiljö och om ifall deras barn fått astma före eller efter 10 års ålder.

Den statistiska analysen visade att rökning hos pappan ökade risken för tidig astma hos barnet, även om han slutade röka före graviditeten

– Barn till pappor som rökte enbart före befruktningen fick astma tidigt mer än tre gånger så ofta som barn till rökfria pappor, säger professor Cecilie Svanes, Bergens universitet, i ett pressmeddelande.

Studien visade också att barnets astmarisk var störst om pappan hade börjat röka tidigt och rökt länge.

När det gäller mammornas rökning stämde studiens resultat med tidigare forskning som visat att rökning under graviditet ökar barnets astmarisk. Dock syntes ingen riskökning om mamman enbart rökt före befruktningen. Den skillnaden gentemot papporna kan tyda på att pappa-effekten är knuten till förändringar i spermierna, menar forskarna.

Studien har publicerats av tidskriften International Journal of Epidemiology.

Läs vidare