Hur kommer det sig att ni tar beslutet nu?

–Vi gör redan mycket när det gäller tobaksprevention i Helsingborg, vi har till exempel haft rökfria arbetsplatser i tio år, så det var ett naturligt steg att ansluta sig till Tobacco Endgame. Det tog lite tid, det är ungefär 1,5 år sedan jag skrev tjänsteskrivelse med förslaget, men det är bra att skynda långsamt ibland, då blir alla väl insatta. Flera har blivit engagerade i frågan allt eftersom, politiker och ledningen här på socialförvaltningen till exempel. Jag är jätteglad över beslutet som kommunfullmäktige tog utan diskussion den 17 december i fjol.

Vilket arbete har lett fram till beslutet?

–Länsstyrelsen har lyft frågan om att gå med i Tobacco Endgame på de träffar vi skånska ANDT-samordnare har. Vissa kommuner här i Skåne har redan gått med. Jag har presenterat Tobacco Endgame ett antal gånger för politikerna.

Mötte du något motstånd längs vägen?

–Absolut, det är ju en av anledningarna till att det har tagit tid. En del politiker tyckte inte att vi behövde vara med. Alla tycker ju att vi redan jobbar med detta. Men alla vill ju också att tobaksrökningen ska minska, och känner till de skador för individer och samhälle som rökningen orsakar, så det finns ett stort stöd också.

Vad innebär det här för Helsingborgs kommun?

– Det innebär att vi har ett tidsmål att arbeta mot, att få ner rökningen till under fem procent av befolkningen år 2025, vilket också är ytterligare ett argument för att arbeta med tobaksprevention. Jag arbetar förebyggande och även om jag arbetar med andra droger också så har jag prioriterat tobaken, eftersom den ofta är inkörsporten till andra droger. Det är bra att staden visar utåt att man prioriterar tobaken genom att gå med i Tobacco Endgame och står bakom femprocentsmålet. När vi är med kan vi också med gott samvete använda oss av all den kompetens som finns runt organisationen Tobacco Endgame, jag har fått mycket bra hjälp under resans gång. Det kan också bli ringar på vattnet i området, Helsingborg kan bidra till att andra kommuner går med.

Blir det några extra resurser för tobaksprevention i och med detta?

–Nej, inte ännu i alla fall. Men jag tycker att man ofta tittar för mycket på pengar, man kan göra ganska mycket utan att det kostar mer än ens tid.

Hur går ni vidare nu?

– Vi gör ju redan en hel del, och kommer att fortsätta med det som fungerar bra. Vi har en tobaksgrupp som träffas emellanåt, med en skolläkare som är väldigt drivande och andra yrkesgrupper från skolan. Vi har Verktygslådan, en webbplats som vänder sig framför allt till skolan, men även till andra som arbetar med barn och ungdomar. På hemsidan finns mycket material, till exempel lektionsmaterial och föräldrastöd. Den når ut till många, både i Helsingborg och i landet i övrigt. Vi vill göra eleverna delaktiga och en lyckad sak vi gjorde förra året i samband med den nya lagen om rökfria utemiljöer var en tävling om den bästa rökförbudsskylten. Vi gjorde ett projekt där fyra skolor deltog. Eleverna fick information om tobak och fick sedan göra förslag till skyltar. Skolorna gjorde närmare 100 skyltar och valde ut de tre bästa bidragen för sin skola. En slutjury valde därefter ut bästa skylt för varje skola, samt en extra, sammanlagt blev det fem rökförbudsskyltar. Därefter anordnades en ceremoni med prisutdelning på varje skola. Det var väldigt lyckat och nu har vi tryckt upp skyltarna i bra material, de sitter på skolor och förskolor i staden. Det är ett bra sätt att involvera ungdomarna, som var med och skapade skyltarna och även var med i juryn. Jag har också ett bra samarbete med ett gymnasium med filminriktning, de gör filmer om tobak och andra droger till oss. De lär sig något om tobak, de kan sprida det till andra ungdomar, jag kan använda materialet i olika sammanhang, skolan blir glad att de får ett uppdrag utifrån. Det är mycket vinning med det arbetet. Vi gör likadant med affischer om tobak. Så vi kommer att gå vidare på olika sätt. Men det finns mycket mer att göra, för det röks ju fortfarande, så det gäller att hela tiden fundera över vad vi kan göra mer.

 

Läs mer om vad Helsingborgs stad gör:

Verktygslådan, som nämns även i texten ovan, vänder sig framförallt till skolpersonal som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning.

Pedagogsajten Familjen Helsingborg skapades utifrån ett behov av en plats för inspiration och kollegialt lärande för pedagoger. Där finns även en ANDTS-blogg, som Stefan Åberg driver.

 

Fakta Tobacco Endgame 2025

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, vilket kommer att ge en betydande förbättring av folkhälsan.

Sedan 2013 har närmare 200 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame­initiativet. Stödet är brett, och domineras av hälso­ och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer, alla landsting/regioner och allt fler länsstyrelser och kommuner.

Läs mer här

Vill din organisation också ta detta viktiga steg för en friskare framtid? Mejla oss så om du har frågor eller vill ha hjälp att ansluta er!

 

 

 

 

Bildtext:

Stefan Åberg, ANDT-samordnare i Helsingborgs stad, med några av de skyltar staden tog fram tillsammans med skolelever i samband med att lagen om rökfria utemiljöer trädde i kraft förra året. Lektionsupplägget finns på Verktygslådans hemsida.

https://verktygsladanhbg.se

Foto: Marita Bojestig

Läs vidare