IQOS är en batteridriven elektronisk enhet som efterliknar en cigaretts utseende och smak. Den har ännu inte fått något genomslag i Sverige, men däremot i en rad andra länder. Tobaken i iQOS värms så att den avger ånga, men utan att brinna. Enligt tillverkaren Philip Morris gör den uteblivna förbränningen dessa rökfria cigaretter mycket mindre hälsoskadliga. Bolaget har även gjort en rad egna studier för att bevisa detta.

Nu publiceras en av de första fristående forskningsstudierna om produkten. Amerikanska forskare ville testa iQOS under verkliga förhållanden. Resultatet visade att en användare gärna tar tätare puffar än tillverkaren räknat med i sina egna tester. Detta leder till att en plastfilm i enheten kan smälta och avge mycket giftiga ämnen. Dessutom förkolnas tobakspluggen vilket också ökar risken för att användaren får i sig skadliga förbränningsprodukter.

”Denna studie har visat att iQOS-systemet kanske inte är lika skadefritt som påstås”, skriver forskarna, och betonar också det akuta behovet av ytterligare säkerhetsprövning eftersom ”populariteten och användarbasen för denna produkt växer snabbt. ”

Läs vidare