I programmet, som rubriceras Tobaksministern, avslöjas hälsoministerns nära förbindelser med tobaksindustrin.

Edith Schippers blev hälsominister i oktober 2010 sedan hennes liberala parti VVD efter valet i september bildat en minoritetsregering tillsammans med Kristdemokratiskt upprop, CDA. Partierna regerar med stöd av det högerpopulistiska och invandrarfientliga Frihetspartiet, PVV.

En av den nya regeringens första åtgärder var att luckra upp den tobakslag som sedan juli 2008 förbjudit rökning på landets serveringar, med möjlighet till avskilda, separat ventilerade rökrum. Den nya regeringen undantog alla små kaféer och barer som drivs av ägarna själva, utan några anställda. Innan dess hade högsta domstolen i en process fastslagit att rökförbudet gällde även på de små serveringarna.

Regeringen har trots det sett till att rökning nu tillåts i drygt 2 000 mindre serveringar. Enda kravet är att de ska ha en skylt om att rökning är tillåten.

Hälsoministern har också nyligen stoppat möjligheten för rökare att få läkemedelsersättning vid köp av nikotinläkemedel som beslutades av den föregående regeringen och som började tillämpas 2011.

En undersökning som gjordes inför beslutet visade att 144 000 skulle sluta röka om de fick ersättning. I Zembla medverkar den forskare som ledde undersökningen. Han konstaterar att många fler än beräknat har slutat röka under 2011 tack vare ersättningarna. Det blev en succé, men nu är det stopp.

Hälsoministern har också kraftigt minskat anslagen till tobaksförebyggande åtgärder och stoppat alla pågående och planerade massmediekampanjer. Hennes motivering är att Nederländerna inte ska vara någon ”förmyndarstat” och att valfrihet i ett liberalt samhälle även gäller val av livsstil. ”Folk ska ha rätt att själva ta ansvar”.

Zembla avslöjar de nära kontakterna mellan alla nivåer på hälsodepartementet och tobaksbolagen. Edith Schippers ställde inte upp i programmet och medger inte att hon och hennes departement har kontakter med tobaksindustrin. Men företrädare för denna berättar öppet i Zembla om hur det går till.

– Regeringens tjänstemän är alltid beredda att diskutera med oss. Det sker i brev och vid personliga möten. Det är diskussioner på alla nivåer, säger företrädaren för Imperial Tobacco.

WHOs tobakskonvention föreskriver att när länderna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik ifråga om tobakskontroll ska de gå till väga på ett sätt som gör att de inte påverkas av kommersiella eller andra intressen från tobaksindustrin.

Edith Schippers var före sin period i parlamentet ansvarig för bl a hälsofrågor i Nederländernas största arbetsgivarorganisation. Där var hon en framträdande motståndare till alla förslag om rökfria arbetsplatser. I sin roll där företrädde hon även tobaksbolagen.

Som hälsominister är hon emot varje form av nya regleringar av tobaksindustrins aktiviteter. Hennes motivering är att tobaksindustrin är laglig.

– Den är laglig, säger den internationella tobaksexperten Florence Berteletti-Kemp, men samtidigt unik genom att hälften av dem som konsumerar deras produkter dör i förtid.

Källa: Minister van Tabak: https://zembla.vara.nl/

Carl-Olof Rydén

Läs vidare