– Samma reklamtaktik som tobaksindustrin för många år sedan använde för att göra barn beroende av nikotin, utnyttjas nu för att locka en ny generation av unga människor att använda e-cigaretter, säger CDC-chefen Tom Frieden.

– Jag hoppas att alla kan hålla med om att barn inte ska använda e-cigaretter.

Uttalandena är kommentarer till en ny CDC-rapport som visar att 7 av 10 tonåringar i USA brukar se annonser för e-cigaretter i affärer, på internet, i tidningar, på bio och på TV. Marknadsföringen av e-cigaretter är inte reglerad på samma sätt som marknadsföringen av tobak numer är. E-cigaretterna marknadsförs med hjälp av gamla välkända teman som sex, oberoende och att vara rebellisk. Användningen av e-cigaretter bland ungdomar ökar dramatiskt och CDC varnar för att detta kan skada hjärnans utveckling, göra unga nikotinberoende och öka risken för att även börja röka vanliga cigaretter.

CDC vill därför införa lagstiftning som begränsar ungas tillgång till e-cigaretter genom att bland annat införa åldersgräns och förbjuda onlineförsäljning.

Även i Sverige ökar ungas användning av e-cigaretter. Omkring en tredjedel av eleverna i gymnasiets årskurs 2 har någon gång använd e-cigaretter.

Inte heller i vårt land är marknadsföringen och försäljningen av e-cigaretter heller ännu specialreglerad. Läkemedelsverket vill förbjuda all försäljning av icke läkemedelsgodkända e-cigaretter med nikotin. Beslutet är dock tillfälligt upphävt i väntan på ett avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolen meddelade före jul att ärendet var klart att presentera för domstolens ledamöter, men vill inte precisera när ett avgörande kan komma.

Läs vidare