Redan för 20 år sedan började forskare se att rökare löper ökad risk för benskörhet, men inte förrän nu har mekanismerna bakom detta samband kunnat kartläggas.

För att skelettet ska förbli starkt är det viktigt att det råder balans i benvävnaden mellan benuppbyggande celler, osteoblaster, och bennedbrytande celler, osteoklaster. Forskare i USA har nu analyserat benmärgsceller från rökare respektive rökfria personer och hittat den skillnad som gör att rökarnas skelett blir skörare. Hos dem finns nämligen en stor överproduktion av två proteiner som stimulerar bildningen av osteoklaster. Balansen rubbas och benet bryts ned fortare än det byggs upp.

Forskning som kan leda till prevention och/eller effektiv behandling av osteoporos är viktig eftersom det handlar om en folksjukdom som kan leda till frakturer, funktionsnedsättning och minskad livskvalitet hos många drabbade.

Den aktuella studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Proteome Research. Här är en länk till en sammanfattning av studien.

Läs vidare