Forskarna gjorde en grundlig genomgång av den tillgängliga forskningen om sambanden mellan marknadsföring av tobak och risken att unga börjar röka. De sökte igenom elva internationella forskningsdatabaser av hög kvalitet och fann sammanlagt 19 välgjorda studier som uppfyllde sökkriterierna. Studierna omfattade totalt över 29000 ungdomar som var högst 18 år och inte rökte när studien började. Ungdomarna följdes över tid och deras exponering för och /eller medvetenhet om tobaksreklam mättes på olika sätt. Exempelvis undersöktes hur många tobaksannonser i tidskrifter som ungdomarna sett och hur väl de kände igen cigarettmärkeslogotyper.

I 18 av de 19 studierna var det de ungdomar som sett mest tobaksreklam och/eller var mest medvetna om den som oftast började röka. Man kunde också se ett klart sk dos-respons-samband. Det betyder att de unga som mött mest tobaksreklam rökte mest och att det sedan fanns en fallande skala till de som sett minst reklam och rökte minst.

Här kan du läsa hela studien.

Läs vidare