I artikeln rapporteras om två fall där unga människor i Sverige förts till sjukhus med svår kolmonoxidförgiftning efter att ha rökt vattenpipa. Kolmonoxidförgiftning av denna svårighetsgrad är behandlingskrävande och kan ge bestående neurologiska skador. Båda de aktuella personerna klarade sig dock lyckligtvis utan bestående men.

Den ena var en 15-årig, frisk flicka som rökte vattenpipa tre dagar i rad. Efter rökningen den andra dagen blev hon yr och fick ont i huvudet. Dag tre rökte hon intensivt i en kvart och började sedan må illa. Hon blev yr och fick huvudvärk. Efter en timme blev hon plötsligt medvetslös, fick en kort kramp, kräktes och vaknade upp igen. Provtagningen på akuten visade på kolmonoxidförgiftning, flickan fick behandling och återhämtade sig.

Den andra personen var en 28-årig, frisk man som brukade röka vattenpipa då och då. Nu gjorde han det utomhus hos en vän. Efteråt blev han yr och kall och sedan medvetslös. Under akutresan till sjukhus började han vakna upp igen. På sjukhuset konstaterades kolmonoxidförgiftning och mannen behandlades.

Artikelförfattarna påpekar att det är en utbredd missuppfattning att tobaksröken från en vattenpipa renas från skadliga ämnen och fasta partiklar när den passerar vattnet. Det är visat att halten av kolmonoxid liksom av andra hälsofarliga ämnen och partiklar kan vara högre i vattenpiprök än i cigarettrök. Orsaken anses vara en ofullständig förbränning av tobak och glödande kol, som i sin tur beror på låg förbränningstemperatur och långsamt luftflöde.

Vad som också kan vara en betydande förklaring till förgiftningsfallen, skriver författarna, är att stora volymer rök snabbt och lätt inhaleras via en vattenpipa, eftersom vattnet kyler röken till en behaglig temperatur. Ytterligare en bidragande faktor kan vara att ungdomar i västvärlden tycks ha ett mer intensivt sätt att röka vattenpipa än vad som är traditionellt brukligt i Mellanöstern.

Läs vidare