Några av konferensens programpunkter riktar in sig på tobak:

Yusra Moshtat, miljöinspektör, Miljöförvaltningen Göteborg, och Fredrik Lennartsson, biträdande lokalpolisområdeschef, Polisen Storgöteborg Nordost, berättar om erfarenheter från tillsyn och myndighetssamverkan när det gäller vattenpipskaféer.

Carl Hagberg, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland, talar om Tobaksfria nikotinprodukter – Konsumtionens utveckling och behov av förändrade regler. Passet belyser arbetet med utredningen Hårdare regler för nya nikotinprodukter – Betänkande av utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet, dess innehåll och slutsatser

Sista anmälningsdatum till konferensen är den 29 oktober.

Mer information om konferensen här.

Läs vidare