Bakgrunden är att bolaget Skruf Snus AB, som ägs av Imperial Tobacco Overseas Holding Ltd, under åren 2015 och 2016 marknadsförde snuset Skruf med ord som ”ekologisk tobak”, ”EKO 100% ekologisk tobak”, ”EKO tobak” och liknande. Det gjorde företaget genom skyltar, dekaler och skärmar på försäljningsställen. Konsumentombudsmannen (KO) ansåg att marknadsföringen uppmanade till tobaksbruk, vilket inte är i enlighet med tobakslagen, och väckte talan mot Skruf Snus AB. KO yrkade i första hand att användning av ordet ”eko” eller ”ekologisk tobak” skulle förbjudas generellt och i andra hand att Skruf Snus AB skulle förbjudas att använda liknande kampanjer.

Bolaget å sin sida sa att påståendena var sakliga och inte uppmanade till tobaksbruk, och att bruk av snus innebär mycket låga hälsorisker.

Förbud att använda ”ekologiskt” i marknadsföringen

Patent- och marknadsdomstolen har nu alltså förbjudit Skruf Snus AB att i sin marknadsföring använda påståenden om att snuset är ekologiskt i skyltar, dekaler eller skärmar. Om företaget ändå gör detta utfaller ett vite på en miljon kronor.

Patent- och marknadsdomstolen skriver i domen att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter mot konsumenter utom inne på försäljningsställen och där ska reklamen inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Det är inte tillåtet att i förpackningen antyda att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra, eller antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar. Domstolen skriver att konsumenten kan uppfatta begreppet ekologiskt som om snuset har hälso- eller miljöfördelar, och att begreppet EKO har en intresseväckande effekt. I en annan utformning skulle orden kunna vara tillåtna, men i just denna kampanj var reklamen framträdande, intresseväckande och uppmanade till bruk, enligt domstolen.

–Vi är nöjda med utfallet. Visserligen hade vi i första hand yrkat att begreppet ekologiskt skulle förbjudas i all marknadsföring, och domstolen begränsar förbudet till det koncept som användes i kampanjen. Men i vart fall några av de skyltar som domstolen hade att bedöma var inte särskilt uppseendeväckande vad gäller färger eller text så vi bedömer att utrymmet för att använda ordet ekologisk i marknadsföring av snus är väldigt begränsat i framtiden, säger Ida Nyström, processråd på Konsumentverket i en kommentar till Tobaksfakta.

Ny lag kan ge nya regler om marknadsföring

Bolaget Skruf Snus AB visar bilder på produkterna på sin webbplats, och de ekologiska snussorterna har ordet Ekologisk i samma typsnitt och storlek som övrig text, men med gröna bokstäver i stället för svarta.

Ida Nyström kan inte uttala sig om detta är i enlighet med tobakslagen utan hon uttalar sig bara generellt.

–Marknadsföring av tobak får bara ske inne på försäljningsställen och det är i dagsläget tveksamt om en webbplats kan bedömas som ett försäljningsställe. I lagförslaget till den nya tobakslagen, som ligger på is nu i väntan på en ny regering, avses faktiska butiker, och i så fall blir det inte tillåtet att marknadsföra alls på nätet. Det ska vara i och för sig vara tillåtet att sälja produkter via nätet och därvid ha pris- och varulistor, men det ska inte vara tillåtet att visa produkter på nätet, säger hon.

Läs domen i sin helhet här

Läs vidare