– Tobak är en urusel produkt som tar kål på människor och ger samhället högre kostnader än vad man får in i skatt. I ett längre tidsperspektiv innebär en sådan produkt en hög risk för investerare, säger han.

– De som är tidigt ute med att inse detta och utesluta tobaksaktier kommer att tjäna pengar.

Mats Andersson hade under många år haft i ledande befattningar på den svenska kapitalmarknaden när han 2006 kom till 4:e AP-fonden. Hans intresse för klimathotet som investeringsmässig risk väcktes och 4:e AP-fonden lyckades ta fram en investeringsmodell som sänkte koldioxidavtrycket från fondens investeringar med 50 procent. Det gjordes genom att utesluta ”värstingarna” i varje bransch. Modellen fick stort internationellt genomslag och Mats Andersson bjöds bland annat in till FN för att berätta om dessa idéer.

Intresset för tobaksfrågan väcktes när han träffade Ingrid Talu, ordförande i Lärare mot Tobak, i Almedalen. Hon frågade ”hur tänker du om tobak då?”.

Mats Andersson såg tydliga paralleller mellan tobaksepidemin och klimathotet. Han hade tidigare trott att tobaksskatterna ger samhället högre intäkter än vad tobaksskadorna kostar, men förstod att det inte är så. Slutsatsen blev att på längre sikt innebär tobaksinvesteringar en mycket hög risk. Dessutom begränsat de tobaksförebyggande insatserna världen runt allt mer tobaksbolagens framtidsutsikter.

– På 10-15 års sikt kommer man att tjäna pengar på att utesluta tobaksaktier från sina investeringar, säger han.

Mats Anderssons diskussioner med fondens styrelse ledde så småningom fram till att 4:e AP-fonden i slutet av förra året meddelade att den beslutat upphöra med tobaksplaceringar. 4:e AP-fonden är den första av de stora statliga pensionsfonderna som fattar detta beslut. Bland de privata aktörerna finns flera som redan gått samma väg, bland andra KPA samt Folksams och Skandias fonder. Mats Andersson är övertygad om att allt fler kommer att följa efter.

– Det är viktigt med information, placerarna behöver ha rätt kunskap för att fatta rätt beslut. Dessutom måste tidsperspektiven förändras så att pensionsplaceringar utvärderas på längre sikt än i dag.

Mats Andersson fortsätter att arbeta med hållbarhetsfrågor och ekonomi även sedan han nu lämnat 4:e AP-fonden. Det gör han bland annat i stiftelsen Global Challenges foundation. LUFT-priset kommer att delas ut vid den nationella tobaksförebyggande konferensen LUFT som pågår i Eskilstuna 14-15 september. Mats Andersson kommer på fredag 15 september att hålla en föreläsning i samband med pristutdelningen.

Mer om tobaksfria pensionsplaceringar på Tobaksfakta

Läs vidare