Med det argumentet har cancerläkaren Bronwyn King fått aktörerna på pensionsfondsmarknaden i Australien att lyssna. Hennes arbete för tobaksfria placeringar av pensionspengar både i hemlandet och i andra länder är framgångsrikt – över 40 procent av pensionsfonderna i Australien har hittills gjort sig av med sina tobaksinvesteringar.

Ett av hennes framgångsrecept är att på ett tydligt sätt förmedla att det finns en avgörande skillnad mellan tobak och andra ohälsosamma konsumentprodukter, som alkohol och feta livsmedel. Om man håller sig till en måttfull konsumtion av alkohol och ohälsosam mat så är de vanligen inte livsfarliga, medan det inte finns någon säker nivå av rökning.

– Finanssektorn förstår siffror. 0 är det enda säkra antalet cigaretter. 6 miljoner människor i världen dör varje år av rökning och 1 miljard riskerar att dö under det här århundradet, säger hon.

– Det finns ingen logik i att investera pengar som är till för att ge oss en bra och trygg ålderdom i en sådan produkt och det förstår fondansvariga när man diskuterar med dem.

Ett annat argument som har väckt gehör handlar om hållbarhet och mänskliga rättigheter. Tobaksindustrins agerande gör den till en riskfylld placering för den fond som är rädd om sitt anseende. Tobaksodlingen förstör miljön i producentländerna och barnarbete är ett vanligt inslag i tobaksproduktionen. Dessutom kan tobaksplaceringarnas långsiktiga lönsamhet ifrågasättas, menar Bronwyn King, eftersom allt fler länder skärper sin tobakspolitik tack vare den internationella tobakskonventionen.

– När jag pratar med företrädare för finanssektorn i dag, är det mer en fråga om hur och när pensionsfonderna ska bli tobaksfria än om varför.

Bronwyn King är ett inspirerande exempel på hur en engagerad och engagerande människa kan åstadkomma förändring. I slutet av läkarstudierna tjänstgjorde den tidigare landslagssimmaren i tre månader på lungcancerkliniken på ett stort sjukhus i Melbourne. Alla patienterna var rökare och nästan alla hennes patienter hann dö under den korta tjänstgöringstiden.

– Jag var chockad. Det gjorde ett djupt intryck på mig och jag kände att samhället inte insåg vidden av de skador och det lidande som tobaken orsakar, berättar hon.

I samband med ett husköp tio år senare fick hon anledning att intressera sig för sina egna pensionsfondsplaceringar. Som de flesta andra hade hon valt de förvaltningsalternativ som inte kräver att man aktivt väljer fonder själv, förvaltaren väljer åt dig. Hon fick plötsligt klart för sig att hon och många andra i Australien utan att själva vara medvetna om det hade pengar investerade i stora tobaksbolag.

– Om man investerar i ett bolag så är man en del av det bolaget och vill att det ska tjäna mycket pengar. Därför var det omöjligt för mig att ha mina pensionspengar placerade i tobaksbolag. Många är helt omedvetet med och bidrar till den globala tobaksepidemin och resonerar likadant som jag gjorde när de blir informerade om hur deras pengar investeras.

Bronwyn King nöjde sig inte med att se till att hennes egna placeringar flyttades från tobaksindustrin. Där och då började hennes beslutsamma arbete för att på sikt göra alla pensionsfonder tobaksfria. Hon och hennes medarbetare driver den ideella organisationen Tobacco Free Portfolios som arbetar för att få bort tobaksplaceringar från pensionsfonder världen över. Ett arbete som inspirerade den internationella cancerunionen, UICC, att 2015 skapa en arbetsgrupp för tobaksfria pensionsplaceringar där Bronwyn King är projektledare.

I förra veckan besökte hon Stockholm på inbjudan av organisationerna Lärare mot Tobak, Sveriges Läkarförbund och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Bronwyn King medverkade vid seminariet ”Tobaksaktier i pensionsfonder – ett etiskt dilemma?”.

Sverige ratificerade redan 2005 den internationella tobakskonventionen där riktlinjerna till artikel 5.3 säger att länderna inte ska stödja tobaksindustrin att etablera eller driva sin verksamhet. Och regeringen har satt som folkhälsopolitiskt mål att göra Sverige så gott som rökfritt (under 5 % av befolkningen) till år 2025. Samtidigt äger de fem största statliga pensionsfonderna, Första till fjärde AP-fonden samt sjunde AP-fonden, tobaksaktier för närmare 11 miljarder kronor. De största innehaven gäller Swedish Match, men pensionsfonderna är även ägare i tobaksjättar som Philip Morris, British American Tobacco och Reynolds American.

Vid seminariet i Stockholm medverkade även Anne Lise Ryel, generalsekreterare i den norska cancerorganisationen Kreftforeningen. I Norge har de statliga pensionsfonderna etiska riktlinjer som säger att inga pengar ska placeras i tobaksindustrin. Vägen fram till det beslutet började när Norge som första land i världen ratificerade tobakskonventionen.

– Norge hade arbetat hårt för konventionen och frågan väcktes om vi kunde fortsätta att investera i tobaksindustrin, säger Anne Lise Ryel.

Så småningom visade en opinionsundersökning som tobaksförebyggande organisationer lät göra att en stor majoritet av norrmännen sade nej till att ha sina pensionspengar i tobaksaktier. Stortinget beslutade att pensionspengarna inte får placeras i bolag som producerar tobak.

I Sverige är det hittills bara vissa andra pensionsfonder än de stora statliga som har bestämt sig för att välja bort tobaksplaceringar. Bland dessa finns KPA samt Folksams och Skandias fonder.

När Dagens Industri nyligen intervjuade ett flertal företrädare för AP-fondernas ledningar var deras argument för tobaksplaceringarna sammanfattningsvis att de ger god avkastning och att tobak är en laglig produkt. Flera av de intervjuade nämnde också tobakskonventionen och ansåg att fonderna följer den.

– Tobaksindustrin är fortfarande väldigt lönsam och som fondansvarig är din uppgift att maximera avkastningen, säger civilekonomen Carl Rosén, som för närvarande är på väg från VD-jobbet hos Aktiespararna till en tjänst som departementsråd och avdelningschef på näringsdepartementet.

Carl Rosén har tidigare också arbetat som VD för International Corporate Governance Network i London, lett Andra AP-fondens arbete med ägarfrågor samt arbetat som chefredaktör på Affärsvärlden. Han är expert på etiskt och hållbart sparande och har nyligen skrivit boken ”Bli rik på hållbart sparande”.

Carl Rosén tycker att det är olyckligt att de svenska AP-fondernas företrädare hittills inte tolkat åtagandet enligt den internationella tobakskonventionen på samma sätt som de norska kollegorna.

– Det är viktigt att skapa en dialog med AP-fondernas gemensamma etikråd om tobaksfrågans olika dimensioner och om vad tobakskonventionen innebär.

Läs vidare