Formgivning av förpackningar är en väsentlig del i marknadsföringen av alla slags konsumtionsvaror. För tobaksindustrin är det en av de få återstående reklamkanalerna för rekrytering av nya kunder sedan land efter land förbjudit tobaksreklam på andra sätt.

Det har lett till att tobaksindustrin satsat enorma resurser på att utveckla sofistikerade förpackningar för att nå vitt skilda marknadssegment och befolkningsgrupper.

Det är för att begränsa konsekvenserna av denna förpackningsreklam som standardiserade, neutrala, paket, blivit aktuella. Inga andra färger än de som finns i varningsbilder får förekomma, plus en neutral färg, t ex brunt, brungrönt eller grått, som täcker hela paketet. Namnet på varumärket trycks med ett vanligt typsnitt i svart och i liten storlek. Inte heller tillåts varumärken eller reklamtext på cigaretternas papper eller på insticksblad i paketen.

En grundläggande granskning av forskningsstudier kring effekterna av standardiserade paket i Storbritannien styrkte att standardiserade paket är mindre lockande än traditionella paket och att det därför är troligt att de påverkar konsumenterna och leder till minskad rökning och att färre barn börjar röka.

I EU:s tobaksproduktdirektiv finns ingen bestämmelse om obligatoriska, standardiserade, neutrala förpackningar, men varje medlemsland ges möjlighet att frivilligt besluta om sådana förpackningar.

I Sverige har frågan om reklamfria standardiserade förpackningar utretts och slutsatserna av en utredning 2016 var att det skulle behövas en ändring av tryckfrihetsförordningen för ett införande i Sverige.

Opinionsundersökningar i flera länder visar att en majoritet stödjer förslag om neutrala förpackningar. Undersökningen i Sverige 2012 visade att hela 70 procent tycker det är en bra idé.

Läs vidare