Enligt den svenska tobakslagen är det förbjudet att sälja eller överlåta tobak till barn under 18 år. Det är inte heller tillåtet att sälja cigaretter styckvis eller dela ut dem som gratisprover. Det måste vara minst 19 cigaretter i de paket som säljs.

Tobakslagen innehåller dock inte någon åldersgräns för den som säljer tobak. Den näringsidkare som bryter mot tobakslagens bestämmelser om åldersgräns kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Men straffsanktionerna för brott mot tobakslagen är i flera fall mildare än om man bryter mot alkohollagen. Det är förbjudet att sälja såväl tobak som alkohol till någon som fyllt 18 år om man har minsta misstanke om att personen kommer att langa till minderåriga. När det gäller alkohol kan dock straffet för brott mot detta förbud bli betydligt hårdare än de maximalt sex månader som gäller enligt tobakslagen.

Och ”langningsparagrafen” i tobakslagen som förbjuder en privatperson att köpa ut tobaksvaror till någon under 18 år är överhuvudtaget inte straffsanktionerad, till skillnad från alkohollagens motsvarande bestämmelse.

Barn har lätt att få tag på tobak. Bland niondeklassare och gymnasieelever i Stockholm tycker de flesta av tobaksanvändarna att det är enkelt att komma över tobak.

I en allmän kommentar om ”ungdomars hälsa och utveckling” påpekar FN:s barnrättskommitté även att barns användning av tobak kan minskas genom lagstiftnings- åtgärder såsom förbud mot att sälja tobak till barn.

 

Läs vidare