Forskare från Keck School of Medicine vid University of Southern California analyserade data från 139 624 deltagare i en metaanalys av 29 studier. Studien är den första storskaliga som kopplar innehåll i sociala medier till tobaksanvändning skriver Scienmag.

Både aktivt engagemang med tobaksinnehåll – att lägga upp, gilla, kommentera, dela och söka efter material – och passivt engagemang – endast visning – associerades med livstidsanvändning av tobak, nyligt användande och mottaglighet för framtida användning. Personer som såg innehåll på två eller flera sociala medieplattformar hade ännu högre risk för användning eller mottaglighet för användning än de som såg tobaksrelaterat innehåll på bara en plattform.

Vetenskapsartikeln publicerades nyligen i Jama Pediatric.

Läs vidare