I sommar har tre mål avgjorts i Patent- och marknadsdomstolen. I samtliga fall har Konsumentverket fått rätt mot tobaksbolagen. De tre domarna i korthet:

I en annonsmarkerad artikel beskrivs ”Reduced Risk Products” eller ”Heat- not- burn”. Philip Morris bryter mot förbudet mot marknadsföring av tobaksprodukter, enligt Konsumentverket. Patent- och marknadsdomstolen ger KO rätt.

JTI, som säljer flera kända cigarett- och snusmärken, ingick ett avtal med en festivalarrangör om att bara bolagets produkter skulle få säljas. Detta är sponsring och bryter mot lagen om tobak och liknande produkter, enligt Konsumentverket. Patent- och marknadsdomstolen ger KO rätt.

Bolaget Ecoswe marknadsför e-cigaretter och tillbehör genom en webbplats och i sociala medier. Enligt Konsumentverket strider marknadsföringen mot bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter. Patent- och marknadsdomstolen ger KO rätt.

Gunnar Wikström är processråd hos KO och har drivit två av dessa mål. Enligt honom är domarna i linje med den strama praxis mot tobaksreklam som råder sedan tidigare.

– Det är lätt att tro att domstolen har blivit mer restriktiv mot tobaksreklam nu när KO nått framgång i tre mål av tre möjliga, men domstolars praxis mot tobaksreklam har på ett övergripande plan alltid varit restriktiv, säger han.

Han vet inte om målen är ett tecken på att otillåtna reklammetoder blivit vanligare i tobaksbranschen.

– KO utesluter inte det, men saken måste granskas ytterligare för att man ska kunna uttala sig med någon större precision, säger han.

Margaretha Haglund, Tobaksfakta, säger att Sveriges tama lagstiftning nog kan locka tobaksbolagen att tänja på gränserna.

– Den svenska lagstiftningen ger fortfarande tobaksbolagen stora möjligheter att marknadsföra sina beroendeframkallande och hälsovådliga produkter. Kanske räknar de också in böterna för en fällande dom redan i marknadsföringsbudgeten. Domarna kommer ju i efterhand när ”skadan” redan är skedd.

Tobaksfakta arbetar för totalt reklam – och marknadsföringsförbud av tobak som förordas av WHOs Tobakskonvention som Sverige ratificerade för 16 år sedan.

– Både ett exponeringsförbud i butik och reklamfria tobaks- och nikotinförpackningar är något som Sverige snarast borde införa. Alla nordiska länder har redan ett exponeringsförbud och reklamfria förpackningar finns i Norge och är snart införda i Danmark. Även Finland och Island är på gång.

Tyvärr missade senaste Tobaksutredningen att återigen föra upp ett exponeringsförslag på den politiska dagordningen trots att direktivet gav den möjlighet när man nu såg över regleringen av nya nikotinprodukter, säger Margaretha Haglund.

Fotnot: JTI har överklagat målet angående tobakssponsring och Ecoswe målet angående marknadsföring av e-cigaretter.

Läs vidare