Tobaksindustrin lanserar skadliga nikotinprodukter som ”ofarliga”. Målet är att göra unga beroende – för att säkra intäkter. Vår nya rapport, som presenteras i dag, visar att detta lyckas på grund av marknadsföring och lobbyism. Nu måste politiken och samhället stå upp för våra unga och för folkhälsan.

Rökningen dödar cirka 12 000 människor varje år i Sverige. Det är fler dödsfall än trafikolyckor, narkotika och självmord tillsammans. Dagens unga röker mindre än tidigare generationer, vilket är glädjande för samhället. För tobaksindustrin betyder det dock minskade intäkter, som lett till lanseringen av nya nikotinprodukter som vitt snus – som marknadsförs som ”tobaksfritt”.

Marknadsföringen är en stor bluff. Det vita snuset kommer, precis som traditionellt snus, från tobaksplantan men har processats för att tappa färg och smak. Dock har nikotinet bevarats, och vissa sorter har 50 milligram nikotin per gram, vilket är högre än traditionellt snus. Vitt snus är alltså inte ofarligt. Det är starkt beroendeframkallande och användning ökar risken för skador på foster till mammor som snusar, stör utvecklingen av tonårshjärnan, liksom ökar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxenlivet.

Tobaksindustrin har mörklagt det vita snusets effekter, och lyckats göra det populärt bland unga genom söta och fruktiga smaktillsatser och snygga förpackningar. I åldersgruppen 14–18 år använder 19 procent vitt snus, och få unga känner till att produkten är skadlig.

Sammanlagt är mellan 25 och 30 procent av svenska folket beroende av nikotin. Det utbredda tobaksbruket motarbetar folkhälsan som garanteras i vår grundlag och i Tobakskonventionen, Barnkonventionen, Agenda 2030 med mera. Trots dessa konventioner kan tobaksindustrin konsekvent motarbeta alla förebyggande åtgärder bland annat genom lobbying.

I vår nya rapport ”Slaget om framtidens tobakspolitik” intervjuas ledande företrädare för de politiska ungdomsförbunden om deras tobakspolitiska ställningstaganden. Resultaten är nedslående. Flera av företrädarna medger att de inte är insatta i tobaksfrågan. De borgerliga samt Sverigedemokraternas ungdomsförbund motsatte sig alla nya förslag på förebyggande åtgärder såsom neutrala tobaksförpackningar, exponeringsförbud och förbud mot smaktillsatser. Vidare vill dessa ungdomsförbund främja konsumtionen av snus, till exempel genom sänkt åldersgräns till 16 år (LUF) och att läkare ska få rekommendera det till patienter (KDU).

Det var bara de tre rödgröna ungdomsförbunden som var positivt inställda till nya förebyggande åtgärder, och endast Ung vänster och Grön ungdom som kritiserade tobakslobbyismens påverkan på svensk politik. Övriga ungdomsförbund såg inga problem med att politiker låter sig påverkas. Några av de intervjuade hade redan haft möten med tobakslobbyister. Detta trots att Tobakskonventionen, som Sverige förbundit sig att följa, tydligt avråder politiker från att ha utbyten med tobaksindustrin.

Situationen oroar. Morgondagens makthavare saknar kunskap på tobaksområdet. De utgör därmed tacksamma byten för tobaksindustrins myter om ”ofarliga” produkter.

Politiken, civilsamhället, skolan, samt sjuk- och hälsovården behöver tillsammans ta krafttag för att stoppa tobaksbolagens negativa påverkan på folkhälsan. Vår uppmaning är:

Stoppa användningen av cigaretter, e-cigaretter och snus under skoltid.

Ge ungdomsmottagningar och ungdomsgårdar i uppdrag att stödja unga att avstå från nikotin.

Ge sjukvårdspersonal resurser att erbjuda tobaksavvänjning i mötet med patienter.

Sist men inte minst behöver vi modiga och kloka politiker. Sådana som förstår att riktig frihet är att förbli fri från beroende, och som vågar stifta lagar som skyddar våra barn och unga i stället för att främja tobaksbolagens framtida vinster.

Torsten Kjellgren, statsvetare och rapportförfattare

Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande för tankesmedjan Tobaksfakta

Ann Post, sjuksköterska, Tobaksfakta

Göran Boëthius, läkare, Tobaksfakta

Läs debattartikeln på Dagens samhälle

Läs vidare