Samtidigt ska de regler som gäller för tobaksvaror tillämpas för e-cigaretterna. Det innebär att åldersgränsen på 18 år gäller och att det är förbjudet att röka e-cigaretter på arbetsplatser, i serveringar och i andra rökfria miljöer. Det blir också samma reklamförbud för e-cigaretterna som för tobak.

Bakgrunden till det danska beslutet är att försäljningen av e-cigaretter ökat kraftigt i Danmark den senaste tiden. Man räknar med att omkring 200 000 danskar numera röker e-cigaretter. Allvarligast är att barn ned till elva års ålder experimenterar med e-cigaretter, lockade av smaktillsatser som t ex jordgubbar och choklad.

Hälsominister Nick Hækkerup är bekymrad över utvecklingen. Han befarar att e-cigaretterna för många ungdomar kan leda till att de börjar röka vanliga cigaretter. Det blir förbjudet att sälja e-cigaretter, med eller utan nikotin, till unga under 18 år.

Tillsatser av smakämnen och vitaminer förbjuds. Förpackningarna ska ha varningstexter. Höga krav ställs på säkerheten.

Produkterna ska anmälas till myndigheten Sikkerhedsstyrelsen, som ska genomföra en löpande kontroll av de cigaretter och vätskebehålllare som innehåller nikotin.

Hittills har e-cigaretterna i Danmark, liksom i Sverige, klassats som läkemedel som kräver särskilt tillstånd för att få säljas. Ingen har ännu begärt ett sådant tillstånd.

Lagen om e-cigaretterna beräknas träda i kraft i november 2015.

Pressmeddelande

Lagförslaget

Läs vidare