I det sk Monitorprojektet följer Sorad under åren 2003-2011 bl a totalkonsumtionen av tobak i vårt land, med tyngdpunkt på att kartlägga oregistrerad försäljning, som inte syns i någon annan statistik. Projektet vilar på intervjuer en gång i månaden med 1500 slumpvis utvalda svenskar.

De nya tobakssiffrorna från Sorad publiceras i rapporten ”Tal om tobak 2010” och visar att den totala konsumtionen av cigaretter i Sverige minskar i takt med att allt färre vuxna i vårt land röker. Försäljningen av smuggelcigaretter och annan oregistrerad cigarettförsäljning minskar snabbare än försäljningen av registrerade (i Sverige beskattade) cigaretter.

Mellan 2009 och 2010 minskade antalet sålda smuggelcigaretter från 95 miljoner till 63 miljoner, en minskning med 34 procent. Köp av privatimporterade cigaretter, som privatpersoner lagligt fört in i landet och sålt vidare utan kommersiellt syfte, uppgick år 2010 till cirka 117 miljoner. I jämförelse med år 2009 är det en minskning med ca 39 procent. Sammantaget minskade därmed den oregistrerade cigarettkonsumtionen under 2010 med ca 9 procent.

Preliminära siffror för 2011 års första nio månader tyder på en fortsatt minskning av köpen av smuggelcigaretter och annan oregistrerad försäljning även under fjolåret. Den registrerade försäljning tycks ha ökat något under 2011 och den totala cigarettkonsumtionen verkar ha varit i stort sett densamma som 2010.

Smuggelcigaretternas andel av den totala konsumtionen var som högst – 2,9 procent – åren 2004 och 2005. Sedan dess har andelen sjunkit. Detta samtidigt som den svenska tobaksskatten höjts flera gånger, vilket alltså inte verkar ha påverkat smugglingen. År 2010 var smuggelcigaretternas andel av totalkonsumtionen 1 procent och enligt de preliminära siffrorna tycks den 2011 ha varit nere på 0,2 procent.

Försäljningen av cigaretter köpta på utlandsresor ökade under 2007-2008, vilket enligt rapporten skulle kunna ha med en höjning av skatten att göra. Nu är de resandeinförda cigarettternas andel av totalkonsumtionen dock åter nere på en låg nivå – 2,9 procent enligt de preliminära data för 2011.

När det gäller snus ökade smugglingen kraftigt mellan 2009 och 2010. Hela7,1 miljoner dosor smuggelsnus såldes det året i vårt land. Även övrig oregistrerad snusförsäljning ökade. 4,2 miljoner dosor fördes in från utlandsresor (främst från försäljning på Finlandsbåtar) och 3,3 miljoner snusdosor köptes över Internet. De preliminära siffrorna för 2011 tyder dock på att den obeskattade snusförsäljningen då gick ned igen.

Här kan du ladda ned Sorads rapport.

Läs vidare