Rökare löper större risk att dö av lungcancer och KOL efter millennieskiftet, enligt en amerikansk studie från 2013. Orsaken kan vara en följd av tobaksindustrins avsiktliga förändringar av innehållet i cigaretterna. Olika tillsatser i cigaretter gör att det inte retar till hosta, vilket gör att röken kan nå djupare ner i luftrör och lunga och detta leder till svårare skador.

–Det är dessa halsbloss som har lett till att skadorna i lungorna uppstår längre ut och fördelar sig över större volymer, säger Hans Gilljam, ordförande i Läkare mot tobak.

Fler avlider i lungcancer och KOL

Forskarna undersökte dödligheten bland rökare under tre tidsperioder, 1959–1965, 1982–1988 och 2000–2010, och kom fram till att procentuellt fler rökare i den senaste gruppen avled av lungcancer och KOL än i de andra grupperna. Risken att dö i KOL bland rökare ökar, medan den sjunker bland dem som inte röker.

– Särskilt skrämmande är att riskerna för död i till exempel lungcancer och KOL är så höga som 25 gånger och uppåt jämfört med dem som aldrig har rökt, säger Hans Gilljam.

Andra resultat från studien är att kvinnliga rökare nu har samma risk som manliga att dö av tobaksrelaterade sjukdomar. Positivt är att den som slutar röka minskar risken att dö i tobaksrelaterade sjukdomar.

Mer beroendeframkallande

I en rapport från Campaign for Tobacco-Free Kids förklaras vilka förändringar tobaksbolagen har gjort som gör cigaretter mer beroendeframkallande, mer attraktiva för unga och mer dödliga.

Enligt rapporten expanderar vissa av tillsatserna luftvägarna så att det är lättare för röken att nå lungorna. Ventilerade filter gör att rökare suger häftigare på cigaretterna, vilket gör att de cancerogena ämnena kommer ner djupare. Tillsatta ammoniakföreningar bidrar till att nikotinet når hjärnan fortare. Socker bidrar till en mjukare smak och ökar effekten av nikotinet. Levulinsyra ökar nikotinhalten i röken och gör hjärnan mer mottaglig för nikotin.

Rapporten från Tobacco-Free Kids gäller den amerikanska tobaksindustrin.

–Det finns ingen anledning att tro att innehållet inklusive tillsatser i cigaretter skiljer sig mellan USA och Sverige. Överhuvudtaget finns det väldigt få studier inom detta område, säger Hans Gilljam.

Högteknologisk produkt

Dagens cigaretter är högteknologiska produkter som kan masstillverkas med hög precision – en cigarett av ett visst märke smakar alltid likadant. Produkten är optimerad utifrån nikotininnehåll, smak och tillverkningskostnad, berättar Hans Gilljam. Själva tobaksplantan är ofta genmodifierad eller särskilt framavlad för olika ändamål.

Nikotin är en extremt beroendeframkallande substans. En studie från Massachusetts Medical School visar att halten nikotin i tobaksröken har ökat med 15 procent sedan 1997, trots att nikotinmängden i cigaretten är densamma.

–Hur kan det komma sig att samtidigt som fler och fler alarmerande rapporter blir kända så får tobaksindustrin fritt utveckla ännu skadligare produkter? ”Follow the money” är en känd metod för undersökande journalister som vill avslöja bovar. Det är svårt att tänka sig ett allvarligare brott mot oss, våra barn och barnbarn än att låta tobaksindustrin få fortsätta som hittills, säger Hans Gilljam.


Läs mer:

Så har cigaretterna blivit dödligare: New Report Details How Tobacco Companies Have Made Cigarettes More Addictive, More Attractive to Kids and More Deadly

Om ökade mängder nikotin i cigarettrök

Fakta: smaktillsatser i tobak

Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser. Sedan dess har det tillkommit över tusen olika ämnen som numera utgör närmare tio procent av cigaretternas vikt.

I många fall används kombinationer av tillsatser. Ett exempel är ammoniak som frisätter mer nikotin och därför ger en kraftigare kick hos rökaren. I kombination med tillsatt socker blir röken mindre irriterande. Kakao tillsätts både för att det smakar bra och för att det innehåller ett ämne som vidgar luftvägarna så att röken tränger längre ner i lungorna och kroppen exponeras för mer nikotin och tjära.
I Sverige är det sedan maj 2016 förbjudet att sälja cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak. Det är dock tillåtet att sälja smaksatta cigaretter fram till 2020, om ämnet har mer än tre procent av marknaden. Det gäller till exempel mentol, det mest använda smakämnet.

Fakta och myter om smaktillsatser i tobak 


Film

Här finns en film att sprida i sociala medier, för att öka medvetenhet om att tobaksindustrin tillsätter gifter i cigaretter. 

 

Läs vidare