Nikotinmängden i röken från cigaretter av flera stora märken har ökat sedan 1997, vilket kan göra cigaretterna mer beroendeframkallande. Det konstaterar forskare vid Massachusetts Medical School i en studie som publicerats av tidskriften Nicotine and Tobacco Research. Forskarna konstaterar också att tobaksbolagens förklaringar till variationer i nikotinmängderna inte håller.

Analysen visade att mängden nikotin i själva cigaretterna var ganska stabil under den studerade perioden. Ändå ökade den genomsnittliga mängden nikotin i röken med 15 procent under perioden. Mängden var 1,65 mg per cigarett 1999 och 1,89 mg 2011.

Tre av de fyra bolagen – Philip Morris, RJ Reynolds och B & W (ingår numer i RJ Reynolds) – tillverkade cigaretter som gav rökaren mer nikotin 2012 än 2005. Bara företaget Lorillards cigaretter gav mindre nikotin 2012 än 2005.

Just skillnaderna mellan bolagen gör att forskarna menar att förklaringen om naturliga variationer inte kan stämma. Utvecklingen under olika år borde vara likartad mellan bolagen om den beror på variationer hos råvaran.

– Den ökade nikotinmängden kan bero på att bolagen förändrat vissa märken för att få cigaretterna att leverera nikotin mer effektivt, exempelvis genom förändringar av filtret eller cigarettens längd, säger undersökningens ledare Thomas Land till tidningen Boston Globe.

Han framhåller också att förändringarna kan göra cigaretterna mer beroendeframkallande:

– Unga kan lättare bli beroende de första gångerna de röker

Läs vidare