”För att vända trenden behöver vi modiga politiska beslut”, skriver Cancerfonden i sin årsrapport för 2014.

Till de politiska beslut som Cancerfonden efterlyser hör en rad skärpningar av tobakspolitiken. Lagändringar som begränsar marknadsföringen av tobak och tobakens tillgänglighet är viktiga för att minska cancersjukdomarna, framhåller författarna till Cancerfondsrapporten 2014.

Eftersom ungefär en tredjedel av alla cancerfall orsakas av faktorer som går att påverka i vår vardag, finns stora hälsovinster att hämta i ett bättre förebyggande arbete.

”Att inte röka, att välja skugga i stället för att sola, att äta hälsosamt, röra på sig och vara måttlig med alkohol minskar risken för cancer avsevärt”, framhåller rapporten.

Den största enskilda riskfaktorn för cancer är rökning. Trots att andelen rökare i befolkningen sjunkit kraftigt sedan 1970-talet, röker fortfarande omkring var tionde person i vårt land och tusentals unga börjar varje år att röka.

Cancerfonden menar att vi inte kan nöja oss med den minskade andelen rökare. I stället bör Sverige föra som allt fler länder i världen och fortsätta att skärpa sin folkhälsopolitik utifrån visioner om ett rökfritt samhälle. De åtgärder Cancerfonden efterlyser är de som rekommenderas i WHO:s internationella tobakskonvention – bland annat exponeringsförbud för tobaksvaror på försäljningsställen, standardiserade (neutrala) cigarettpaket, regelbundna skattehöjningar och fler rökfria offentliga miljöer.

”Framför allt hindrar det unga människor från att överhuvudtaget börja. Detta är i högsta grad en politisk fråga”, skriver Cancerfonden.

Läs och ladda ned rapporten här.

Läs vidare