Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use hjälper städer och länder att genomföra åtgärder som bevisligen minskar användningen av tobaksbruk och skyddar människor från skador av det. Åtgärderna handlar till exempel om rökfria offentliga platser, förbud mot tobaksreklam, höjning av skatten på tobaksprodukter, krav på grafiska varningar på cigarettförpackningar och informationskampanjer. För närvarande når åtgärderna över 110 låg- och medelinkomstländer – inklusive Kina och Indien, som tillsammans står för nästan 40 procent av världens rökare.

Sedan starten har den globala rökfrekvensen sjunkit från 22,7 procent till 17,5 procent. Den globala cigarettförsäljningen har också rasat, med 750 miljarder färre cigaretter sålda 2021 jämfört med 2012.

Av den nya finansieringen på 420 miljoner dollar kommer 280 miljoner att riktas mot att att minska tobaksanvändningen i låg- och medelinkomstländer och 140 miljoner dollar mot att minska användningen av e-cigaretter bland tonåringar i USA, enligt informationen på organisationens webbplats.

Bloomberg Philanthropies har som mål att rädda 100 miljoner liv till 2050.

Läs vidare