Bildvarningar på tobaksförpackningar brukar vara inriktade på tobaksbrukets negativa hälsoeffekter. Men även bildbaserade varningar för att tobaksbruket försämrar ekonomin kan göra nytta. Det visar en ny forskningsstudie som publicerats online av tidskriften Tobacco Control.

I undersökningen deltog 1 412 skolelever i åldrarna 13-18 år och 1 217 universitetsstudenter i åldrarna 18-25 år. De fick se bildvarningar (som hämtats från andra länder) och ange hur de ansåg att dessa påverkade deras inställning till rökning jämfört med de befintliga varningstexterna.

Samtliga bildvarningar ansågs mer effektiva av både skoleleverna och universitetsstudenterna. Bland annat ansåg deltagarna att bilderna förde fram budskapet bättre och att de gav en större påverkan. Detta gjorde deltagarna mer motiverade att avstå från att börja röka respektive att sluta röka.

Exempelvis var bildvarningar som visade lung- och hjärtsjukdomar betydligt mer effektiva än texter som talade om samma saker. Bland de testade varningsbilderna fanns även en som visade hur kraftigt rökningen kan försämra rökarens ekonomi. Enligt forskarna bakom studien är detta första gången som en sådan bildvarning utvärderas vetenskapligt. Kvinnliga, rökfria universitetsstudenter ansåg att bilden som visade rökningens ekonomiska inverkan kraftigt stärkte deras beslutsamhet att inte börja röka.

Läs vidare