De riksdagsledamöter som undertecknat debattartikeln är Christer Engelhardt (s), Gunvor G Ericson (mp), Per Lodenius (c) och Henrik Ripa (m).

Artikelförfattarna framhåller att det av konkurrensskäl är svårt för enskilda matvarubutiker eller –kedjor att sluta sälja tobak så länge andra butiker fortsätter att sälja:

”Men allt ansvar behöver inte tas i handeln. Vi har faktiskt politiker som har möjlighet att lagstifta. I bland annat Norge, Finland, Island, Irland och Storbritannien är det inte tillåtet att exponera tobak. Den som handlar mat slipper se cigarretter vilket minskar risken för återfall om man kämpar med att sluta. För dagligvaruhandeln skulle det bli konkurrensneutralt”, skriver de, och fortsätter:

” Egentligen passar inte tobak så bra ihop med matförsäljning överhuvudtaget. Det enklaste kanske vore att förbjuda försäljning i mataffärer. Men ett förbud mot exponering skulle i alla fall vara ett första steg. Varför måste Sverige ligga efter andra länder när det gäller exponeringsfrågan?”

Länk till debattartikeln i Dagens Industri.

Läs vidare