Neutrala, standardiserade förpackningar är ett effektivt verktyg för att begränsa tobaksindustrins marknadsföring av sina produkter. Australien var först i världen med ”plain packs” och allt fler länder följer efter. Storbritannien och Frankrike införde neutrala förpackningar i år och andra länder är på väg.

Senast att ta ett avgörande steg var Ungern. Där började en ny tobakslag att gälla 20 augusti. Den innehåller åtgärder för att genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv.

När det gäller tobaksförpackningarna säger Ungerns nya tobakslag följande:

1/ Tillverkarna måste omedelbart börja förse sina förpackningar med varningsbilder som täcker 65 procent av paketens fram- och baksidor.

2/ Gamla förpackningar får säljas slut fram till 20 maj 2017, efter detta datum krävs 65-procentiga varningsbilder.

3/ Den 20 maj 2019 införs neutrala, standardiserade tobaksförpackningar i Ungern.

Läs Tobaksfaktas faktablad om neutrala, standardiserade tobaksförpackningar.

Läs vidare