Mindre strikta regler och låga skatter i flera folkrika asiatiska länder, och att hälften av världens rökare finns där, underlättar för tobaksbolagen att sprida sina produkter i regionen. I augusti sa Ken Bishop, Juuls regionschef i Singapore, att Asien är en högprioriterad region för företaget. Han menar att “efterfrågan är superhög”. Det skriver Southeast Asia Tobacco Control Alliance i en artikel i början av september.

Att blicken nu vänds mot Asien hänger ihop med att amerikanska myndigheter den senaste tiden har reagerat kraftigt på de hundratals fall av oförklarligt insjuknande i lungsjukdomar bland unga. U.S. Surgeon General har i media kallat vaping för en “epidemi”. The Food and Drug Administration lägger mycket fokus på att undersöka orsaken till insjuknanden, och riskerna med vaping. De har även gått ut med varningar till allmänheten om att vaping kan vara skadligt.

Alternativa rökprodukter är en del av tobaksföretagens överlevnadsstrategi och fram till nu har Juul dominerat USA:s vapingmarknad. Att det nu kommit så starka reaktioner på några av dessa produkter torde vara ett stort grus i maskineriet. Juul är ännu inte särskilt spritt i övriga världen och utvecklingen i USA kan komma att skynda på företagets insatser för att nå fler nya marknader.

Fakta om Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

SEATCA är en allians som inrättas för att stödja ASEAN-länderna i att utveckla och införa effektiv politik för tobakskontroll. Alliansen arbetar för att identifiera vad som bör prioriteras för att minska tobaksbruket i regionen och för att samordna insatserna för dessa prioriteringar. SEATCA främjar kunskapsdelning mellan länder för effektiva, evidensbaserade tobaksbekämpningsåtgärder och regionalt samarbete. SEATCA erkänns av regeringar och akademiska institutioner för sitt främjande av tobakskontrollrörelser i Sydostasien. SEATCA:s uppdrag är att rädda liv genom att påskynda ett effektivt genomförande av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (WHO FCTC) i ASEAN.

https://seatca.org/

Läs vidare