WHO:s fokus för Tobaksfria dagen i år är att det behövs odlas mat istället för tobak. Matz Larsson lyfter läkarnas möjlighet att bidra till både sina patienter och till miljön och klimatet.

Läs debattinlägget här

Läs vidare