I en debattartikel skriven av Svenska Snustillverkarföreningens företrädare Anders Milton med flera påstår de att Sverige är på väg att bli det första rökfria landet i världen och att det är  snuset vi har att tacka för detta. Detta stämmer inte, menar Helen Stjerna, som istället lyfter fram att allt fler unga fastnar i ett skadligt nikotinberoende, att rökning fortfarande är vanligt och att det finns stora skillnader mellan grupper.

Läs hela repliken här

Läs vidare