Stockholm den 18 september 2011
Till Regeringen

Europas kvinnor är viktigare än svensk snusindustri!
1,6miljonerklubbens årliga arrangemang Hjärtgåing på Djurgården samlar många kvinnor som är måna om sin hälsa. Förutom själva promenaden idag förekommer information kring olika levnadsvanor och hur man bäst bevarar sin hälsa.
Den stadigt minskande rökningen bland svenska kvinnor är glädjande – lika glädjande är det att kvinnor har kunnat sluta röka minst lika bra som män – utan att börja snusa!
Det oroar oss dock att marknadsföringen av snus mot kvinnor stadigt har ökat!
Vetenskapliga rapporter om snusets ohälsoeffekter ökar i antal.Bland de senaste forskningsresultaten läser vi att snusning under graviditet ökar risken dels för fosterdöd och för tidig förlossning, dels för andningsuppehåll hos det nyfödda barnet.

Är det en sådan produkt som handelsministern vill pracka på Europas kvinnor?

Vi uppmanar regeringen att omedelbart avbryta försöken att riva försäljningsförbudetför snus i EU– hälsan hos Europas kvinnor är viktigare än snusindustrins vinster!

Läs vidare