21 länder i världen har infört reklamfria förpackningar, bland andra Danmark i juli i år och Norge i juli 2017. Ytterligare 14 länder, däribland Finland, är på väg att införa denna typ av standardiserade förpackningar med neutrala typsnitt och utan varumärkesloggor.

CCS har gått igenom tobaksförpackningar i 206 länder och territorier. I 134 av dem krävs att förpackningarna har en varningsbild, vilket är 17 fler än den förra rapporten som kom 2018. 70 procent av världens befolkning omfattas nu av varningar på tobaksförpackningarna.

Rapporten listar länderna med hälsovarningar och går igenom hur det har sett ut historiskt. Varningarna på paketen är effektiv hälsokommunikation och ökar medvetenheten om tobakens risker. Ju större bild, desto effektivare kommunikation, enligt rapporten.

Turkiet och Östtimor har de största hälsovarningarna, där täcker de 92,5 procent av förpackningsytan. Sverige införde hälsovarningar med bild 2016 och de täcker nu 65 procent av ytan.

 

Läs vidare